ελληνικά, σκακιστικά, πολιτικά

αναλύσεις και συζητήσεις

Γιατί τυχαίνουν όλα φέτος;

Λίγες εβδομάδες μετά από το πρόβλημα στην κατανομή των εδρών στις αρχαιρεσίες της ΕΣΣΝΑ (διαβάστε σχετικά εδώ: Λάθος τα αποτελέσματα στις εκλογές της ΕΣΣΝΑ;) νομική διαμάχη δημιουργήθηκε και στις χτεσινές αρχαιρεσίες της ΕΣΟ σχετικά με την τελική κατανομή των εδρών.

Ο νόμος 2725/99 (πιστή αντιγραφή του οποίου, και μάλιστα με σχετική αναφορά, αποτελεί το άρθρο 16.2 του καταστατικού της ΕΣΟ) λέει σχετικά (άρθρο 24.8):

Σε περίπτωση κατά την οποία καταστατικό αθλητικής ομοσπονδίας προβλέπει ότι οι αρχαιρεσίες γίνονται με βάση συνδυασμούς υποψηφίων, η διαδικασία εκλογής των υποψήφιων μελών του ΔΣ ορίζεται ως εξής: ο πρώτος σε ψήφους συνδυασμός εκλέγει αριθμό μελών σε ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο δε υπόλοιπος αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται αναλογικά από τους άλλους συνδυασμούς και υπό την προϋπόθεση ότι ο καθένας από αυτούς συγκεντρώνει αριθμό ψήφων, σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση κατά την οποία κανένας συνδυασμός, πλην εκείνου που πλειοψήφησε δεν συγκεντρώσει το προαναφερόμενο ποσοστό ψήφων (20%), ο πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις αρχαιρεσίες της 7/12/08, η πλειοψηφήσασα παράταξη συγκέντρωσε 115 ψήφους και 68,45%, ο δεύτερος συνδυασμός 35 ψήφους και 20,83%, και ο τρίτος συνδυασμός 18 ψήφους και 10,71%.  Αν το σύστημα ήταν η απλούστατη αναλογική, αυτά τα ποσοστά θα μετατρέπονταν αντίστοιχα σε 14,3745 έδρες, 4,3743 έδρες, και 2,249 έδρες και μετά τις στρογγυλεύσεις και λόγω του μεγαλύτερου υπόλοιπου, η 15η έδρα θα περνούσε στον πρώτο συνδυασμό (η κατανομή θα ήταν 15-4-2).

Όμως το σύστημα δεν είναι απλή αναλογική και έτσι, αφού ο πρώτος συνδυασμός εκλέγει «τουλάχιστον 70% του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου» (δηλαδή 70% *21 = 14,7 και με τη στρογγύλευση που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό, 15 έδρες), απομένει η κατανομή των υπόλοιπων 6 εδρών —στην πράξη, των δύο «ορφανών» εδρών που δεν κατέλαβε η ΑΣΠ επειδή δεν πέρασε το εκλογικό μέτρο του 20%.

Και εδώ η εφορευτική επιτροπή διχάστηκε. Τα αιρετά μέλη θεώρησαν (υποθέτω, καθώς δεν έχω δει τα πρακτικά) ότι η λογική του νόμου και του εκλογικού συστήματος κατανέμει αναλογικά τις δύο ορφανές έδρες μεταξύ των συνδυασμών που συγκέντρωσαν 20% (άρα και του πρώτου) με βάση τα μεταξύ τους ποσοστά και δίνει στον πρώτο συνδυασμό 115/150*2=1,53 δηλαδή με τη στρογγύλευση και τις 2 έδρες, ενώ ο δικαστικός αντιπρόσωπος, που μειοψήφησε, θεώρησε (επίσης υποθέτω) ότι, παρά το πολιτικό οξύμωρο, η γραμματική ανάλυση του κειμένου δίνει στην αντιπολίτευση όλες τις ψήφους που δεν συγκέντρωσε η πλειοψηφούσα παράταξη. Έτσι οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν κατά πλειοψηφία, υποβλήθηκαν (και απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία) οι σχετικές ενστάσεις, και το θέμα θα πάρει την πορεία του.

Η προσωπική μου άποψη έχει προφανώς σχετική αξία, καθώς και νομικός δεν είμαι, και άμεσα εμπλεκόμενος στις οριακές θέσεις είμαι. Παρόλα αυτά, θα διαπιστώσω ότι καταρχήν μου φαίνεται να υπάρχει ασάφεια στο νόμο, ο οποίος λέει ρητά μόνο τι γίνεται στην περίπτωση που κανένα άλλο ψηφοδέλτιο πλην του πρώτου δεν συγκεντρώσει το 20% (δίνει όλες τις έδρες στο ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε) καθώς και στην περίπτωση που όλα τα άλλα πλην του πρώτου ψηφοδέλτια συγκεντρώσουν τουλάχιστον το όριο του 20% (οι υπόλοιπες έδρες κατανέμονται αναλογικά μεταξύ τους).

Ο νόμος δεν λέει σαφώς τίποτε περισσότερο και ό,τι δεν λέγεται σαφώς στο νόμο, αποτελεί θέμα ερμηνείας από τα δικαστήρια. Ο νόμος δεν μπορεί να προβλέπει όλες τις πιθανές και απίθανες περιπτώσεις, γιατί τότε δεν θα χρειαζόμασταν δικαστές , αλλά θα αρκούσαν κομπιούτερ να μοιράζουν ποινές και αποφάσεις. Ο νόμος π.χ. δεν προβλέπει τι θα γινόταν αν υπήρχαν οκτώ υποψήφιες παρατάξεις και καμιά δεν περνούσε το 20%. Θα έπαιρνε η πρώτη, π.χ. με 15%, ολες τις έδρες; (Ίσως γι’ αυτό χρειάζονται και μαθηματικοί για να ελέγχουν τις οριακές συνθήκες των νόμων). Και αν υπήρχε ισοψηφία; Δέκα παρατάξεις με 10% η καθεμία; Θα έπαιρνε όλες τις έδρες μια παράταξη με κλήρωση; Θα είχαμε την αληθινή δημοκρατία κατά τον Ισοκράτη, αξιώματα με κλήρο και όχι με ψήφο;

Για εμένα, υπάρχουν μάλιστα άλλες δύο περισσότερο ή λιγότερο λογικά ισχυρές αποφάσεις: η μη κατανομή των εδρών λόγω κενού στο νόμο και στο καταστατικό (δηλαδή η εφορευτική επιτροπή να ανακηρύξει 19 επιτυχόντες συμβούλους και να παραπέμψει στη συμπλήρωση των κενών εδρών μέσω νέων αρχαιρεσιών —σαν να είχαν τα ψηφοδέλτια λιγότερους υποψήφιους από τις έδρες που κέρδισαν και καθόλου αναπληρωματικούς) και η κατανομή των εδρών με βάση το ποσοστό που συγκέντρωσαν οι δύο συνδυασμοί επί του συνόλου των ψήφων (115/168 και 35/168 αντίστοιχα —που οδηγεί σε κατανομή των εδρών 1-1).

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση που αναλύσαμε δεν υπάρχει όπως φαίνεται γνωστό σχετικό δεδικασμένο, καθώς αυτό το σύστημα μάλλον χρησιμοποιείται μόνο στην ΕΣΟ από όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες. Άρα, για να γυρίσουμε στον τίτλο του άρθρου, προφανώς δεν γίνεται μεν τίποτα επίτηδες (ποιος μπορεί άλλωστε να ξέρει από πριν τα εκλογικά αποτελέσματα), αλλά όπως σε όλα τα περίπλοκα συστήματα, κι εδώ βλέπουμε τα συγκεκριμένα όριά τους. Όσο για το γιατί τυχαίνουν —και γιατί όχι;

8 Δεκεμβρίου, 2008 - Posted by | ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ, ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΣΟ | , , , , ,

31 Σχόλια »

 1. Σχετικά με το σχόλιο του κ. Δρεπανιώτη μπορώ να κατανοήσω απόλυτα τον ισχυρισμό του αφού η μία από τις δύο έδρες με τις οποίες πριμοδοτήθηκε η πλειοψηφούσα παράταξη αφορά τον ίδιο. Όμως αξίζει να τονίσουμε την αλλαζονεία της εφορευτικής επιτρπής (Σαλταμάρα, Βήχου) πλην του δικαστικού που μειοψήφισε, η οποία δεν παρέκλινε καθόλου από την γραμμή που είχε πάρει: δύο επιπλέον έδρες στην πρώτη παράταξη με το επιχείρημα οτι η βούληση του καταστατικού είναι να πριμοδοτεί την πρώτη παρατάξη.
  Σύμφωνα λοιπόν με το καταστατικό (με το οποίο διαφωνούμε αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε) ο πρώτος συνδυασμός παίρνει το 70% των εδρών (15) εάν το ποσοστό του είναι κάτω από 70% (στην περίπτωσή μας 68,45%) απλά και μόνο επειδή είναι σχετικά πρώτος (ακόμη και με μία ψήφο). Οι υπόλοιπες έδρες (6) κατανέμονται στους υπόλοιπους συνδυασμούς αφού όμως καταφέρουν να μπουν στην κατανομή συγκεντρώνοντας τουλάχιστον 20% των ψήφων. Το καταστατικό δεν προβλέπει μεταφορά εδρών στο πρώτο συνδυασμό επειδή κάπιος συνδυασμός δεν καταφέρει να συμπληρώσει το 20%. Η διανομή των αδιάθετων εδρών γίνεται σε εκείνους τους συνδυασμούς που κατάφεραν να μπούν στην κατανομή. Στην προκειμένη περίπτωση ένας συνδυασμός (ΝΣΚ) πέρασε το 20%, άρα σε αυτόν διανέμονται οι υπόλοιπες έδρες. Με αυτό το σκεπτικό κατατέθηκε ένσταση η οποία απορίφθηκε. Αλλά και αυτό το σκεπτικό στήριξε και ο δικαστικός αντιπρόσωπος καταγράφοντας την διαφωνία του στο πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής.
  Εντός των ημερών η ΝΣΚ θα καταθέσει ένσταση στο πρωτοδικείο όπου προφανώς περιμένουμε να δικαιωθούμε.

  Σχόλιο από Γιάννης Τσουκαράκης | 8 Δεκεμβρίου, 2008

 2. Δηλαδή η ΝΣΚ με 20% θέλει να πάρει το 29% των εδρών?? Μπράβο θράσος… και η απλή αναλογική… θαύματα κάνει…

  Σχόλιο από Anonymous | 8 Δεκεμβρίου, 2008

 3. Επειδή το σχόλιο είναι αντιγαρφή από άλλο site επιτρέψτε μου να αντιγράψω κι εγώ με τη σειρά μου την απάντηση:

  «Ο συλλογισμός σου αγαπητέ/ή ανώνυμε/η είναι εκ του προνηρού για την δημιουργία εντυπώσεων και προφανώς στοχεύει στον αποπροσανατολισμό της συζήτηση για την κατευθυνόμενη στάση των μελών της εφορευτικής επιτροπής ενάντια ακόμη και στο δικαστικό αντιπρόσωπο. Η ΝΣΚ δεν διεκδικεί αυτό που περιγράφεται (άραγε το οτι δόθηκε στην πρώτη παράταξη το 81% των εδρών ενώ έχει το 68,45% των ψήφων δεν σας ενοχλεί;). Η ΝΣΚ διεκδικεί την τήρηση του καταστατικού με το οποίο βεβαίως διαφωνούμε. Διεκδικούμε την θέσπιση της απλής αναλογικής ως το μοναδικό σύστημα που εκφράζει την βούληση των σωματείων (τότε η ΣΣ θα έπαιρνε 15 ή 16 έδρες, ή ΝΣΚ 4 ή 5 και η ΑΣΠ 2 έδρες). Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε παραβίαση ακόμη και αυτού του αντιδημοκρατικού καταστατικού για να πριμοδοτηθεί η πρώτη παράταξη. Ας επικεντρώσουμε λοιπόν την κουβέντα μας σε αντικειμενικά γεγονότα και όχι σε κρίσεις που δεν έχουν σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που δημιουργήθηκε.
  Και για να μην υπάρξει καμία αμφιβολία για τις προθέσεις μας, η ΝΣΚ θα προχωρήσει σε πρόταση στο ΔΣ για καταστατική συνέλευση με θέμα την αλλαγή του καταστατικού της ΕΣΟ και την καθιέρωση της απλής αναλογικής.»

  Σχόλιο από Γιάννης Τσουκαράκης | 8 Δεκεμβρίου, 2008

 4. Νομίζω οτι άν διαβάσει κανείς το κείμενο, θα πρέπει να συμφωνήσει με τον Δικαστικό αντιπρόσωπο και εξηγώ το γιατί

  >ο πρώτος σε ψήφους συνδυασμός εκλέγει αριθμό μελών σε >ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικού >αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

  Μέχρι εδώ σαφέστατο. Ο πρώτος συνδυασμός παίρνει το max {% που έλαβε, 70%} και φυσικά τις αντίστοιχες έδρες. Πάμε παρακάτω.

  >ο δε υπόλοιπος αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου >εκλέγεται αναλογικά από τους άλλους συνδυασμούς και υπό >την προϋπόθεση ότι ο καθένας από αυτούς συγκεντρώνει >αριθμό ψήφων, σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό >(20%) επί του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων

  Και εδώ νομίζω είναι σαφές , με λέξη κλειδί «ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ».

  Οπότε αυτό που προκύπτει από το κείμενο είναι ότι.
  1) Η πρώτη παράταξη παίρνει τις έδρες που πρέπει ώς εξής:
  Αν έχει κάτω απο 70% παίρνει τις έδρες ακριβώς για το 70%
  2) Αν έχει πάνω απο 70% παίρνει τις έδρες που τις αναλογούν

  Οι υπόλοιπες μοιράζονται αναλογικά στις υπόλοιπες παρατάξεις , αν αυτές έχουν πιάσει το εκλογικό μέτρο.

  Νομίζω οτι το κείμενο είναι σαφέστατο.

  Τώρα απαντώντας στον ανώνυμο περι θράσους να θέλει να πάρει μια παράταξη παραπάνω από αυτό που της αντιστοιχεί αναλογικά, η απάντηση είναι απλή. Είναι τόσο σωστό όσο μια παράταξη που πήρε 50% και είναι πρώτη παράταξη να παίρνει το 70% των εδρών και το ίδιο δημοκρατικό με το εκλογικό μέτρο του 20%.

  Η αλήθεια είναι ότι το παρόν σενάριο είναι αρκετά παράξενο και από τις σπάνιες περιπτώσεις που ευνοείται η δεύτερη παράταξη, όχι βέβαια εις βάρος της πρώτης, αλλά λόγω του κανιβαλιστικού εκλογικού μέτρου που είναι στο εξωφρενικό 20%

  Αυτό που ΔΕΝ αλλοιώνεται είναι με την παρούσα κατάσταση είναι η ποσόστωση της αντιπολιτευσης, παρα μόνο η σύσταση της.

  Σχόλιο από Oreopoulos Kostas | 8 Δεκεμβρίου, 2008

 5. Κι εμείς, οι υπόλοιποι αναγνώστες, μπορούμε να κατανοήσουμε απόλυτα τον ισχυρισμό του κ. Τσουκαράκη αφού οι δύο αμφισβητούμενες έδρες αφορούν την παράταξή του!
  Νομίζω ότι το άρθρο του κ. Δρεπανιώτη παρουσιάζει έντιμα την κατάσταση. Υπάρχει σαφώς ζήτημα ερμηνείας.
  Ίσως μάλιστα όλες οι πιθανές ερμηνείες να οδηγούνται σε αντιφάσεις.
  Συμφωνώ όμως σ’ ένα σημείο με τον κ. Τσουκαράκη, ότι το καταστατικό είναι προβληματικό και πρέπει να αλλάξει προς την κατεύθυνση μιας απλής αναλογικής.

  Σχόλιο από Σκακιστής | 8 Δεκεμβρίου, 2008

 6. Διαβάζωντας αυτο το άρθρο για πρώτη φορά μόλις πρίν από λίγο δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι η ασάφεια όταν ρητά λέει: «…ο δε υπόλοιπος αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται αναλογικά από τους ΑΛΛΟΥΣ συνδυασμούς…».
  Συνεχίζωντας ότι μόνο αν κανείς από τους άλλους δεν συγκεντρώνει τουλάχιστον 20% τότε -και μόνο τότε- επανέρχεται ό πρώτος και τα παίρνει όλα.
  Ακριβώς με εκείνη την λογική που δίνει στον πρώτο τουλάχιστον 70% -ακόμα και αν έχει συγκεντρώσει πολύ λιγώτερο- έτσι μοιράζει και στους άλλους το υπόλοιπο 30%.

  Αυτό πάντως που κάνει εντύπωση είναι ότι αυτός ο κανονισμός επιτρέπει την συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο το πολύ δύο μόνο συνδυασμών, όπου ο πρώτος έχει τουλάχιστον 70% των εδρών και ο δεύτερος το περισσότερο 30%! Ακόμα και αν π.χ. ο πρώτος είχε πάρει 35% ο δεύτερος 33% και ο τρίτος 32%, Θα έμενε δηλαδή ο τρίτος συνδυασμός εκτός διοίκησης;!!!!

  Σχόλιο από Ανώνυμος | 8 Δεκεμβρίου, 2008

 7. Φυσικά ο παραπάνω συλλογισμός μου σχετικά με το ότι μόνο δυο συνδυασμοί είναι δυνατόν να εκπροσωπηθούν είναι λανθασμένος. Ένας συνδυασμός δεν μπορεί να μείνει έξω ενώ έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 20%. Συγνώμη.

  Σχόλιο από Ανώνυμος | 8 Δεκεμβρίου, 2008

 8. Η γνώμη μου είναι ότι η ΝΣΚ έχει σαφώς δίκιο σύμφωνα με το καταστατικό. Η ερμηνεία που δόθηκε παραπάνω από το Γιάννη τον Τσουκαράκη είναι απόλυτα τεκμηριωμένη. Εξάλλου αυτή ήταν και η ερμηνεία της δικαστικής αντιπροσώπου. Βέβαια κατά τη γνώμη μου η δικαιότερη κατανομή, σύμφωνα με την αναλογία των ψήφων που κατέλαβαν, θα ήταν 16 έδρες Μακρόπουλος και 5 έδρες ΝΣΚ.

  Σχόλιο από Ιωάννης Σπυρακόπουλος | 8 Δεκεμβρίου, 2008

 9. Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους φίλους, επώνυμους και ανώνυμους που συμμετέχουν σε αυτόν το διάλογο.
  Με όλο το μειονεκτικό της προσωπικής μου θέσης, το οποίο νομίζω ξεκαθάρισα εξαρχής, έχω την αίσθηση ότι αφού κάνουμε γραμματική ανάλυση, ας την κάνουμε τουλάχιστον σωστά.
  Ο νόμος λέει «…ο δε υπόλοιπος αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται αναλογικά από τους άλλους συνδυασμούς και υπό την προϋπόθεση ότι ο καθένας από αυτούς συγκεντρώνει αριθμό ψήφων, σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων.» Αυτό το άτιμο το «και» είναι που δημιουργεί την ασάφεια επειδή θέτει το ερώτημα: Και τι γίνεται αν μόνο ένας από τους μειοψηφήσαντες συνδυασμούς συγκεντρώσει το 20% και υπάρχουν και άλλοι, όπως τώρα, που δεν το συγκέντρωσαν; Με ποιους θα γίνει η αναλογική κατανομή;
  Τα νούμερα που δημοσίευσα, αλλά και άλλα σχόλια, δείχνουν ότι με την ερμηνεία του δικαστικού αντιπροσώπου, ο νόμος, από υπερενισχυμένη αναλογική όταν το πρώτο ψηφοδέλτιο έχει ποσοστά που απέχουν πολύ από το 70%, μετατρέπεται σε …υπερενισχυμένη αναλογική του δεύτερου ψηφοδελτίου μόλις ο πρώτος συγκεντρώσει ποσοστά αντίστοιχα με τα όριά του ή τα ξεπεράσει.
  Μπορεί αυτό να ήθελε ο νομοθέτης, αν και θα μου έκανε εντύπωση από το γενικότερο πνεύμα του νόμου. Το πιθανότερο είναι, ότι όπως τόσα πράγματα στην Ελλάδα, απλώς έχει ξεφύγει…

  Σχόλιο από dokiskaki | 8 Δεκεμβρίου, 2008

 10. Μπορεί μεν να μην έχω την ανάλογη εμπειρία από εκλογικές αναμετρήσεις και διαδικασίες όπως π.χ. η κα Σαλταμάρα οι κατα περίπτωση δικαστικοί αντιπρόσωποι , τα μέλη της ΝΣΚ ,ο κος Δρεπανιώτης κ.α. ,θεωρώ όμως ότι οι γραμματικές και μαθηματικές μου γνώσεις , η κοινή λογική και η αντικειμενικότητα μου αρκούν ως μέσα για να ερμηνεύσω με επιτυχία την εν λόγω παράγραφο.

  Το ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ σε κάθε είδους εκλογές είναι να διευκρινιστεί ποιές παρατάξεις έχουν δικαίωμα αντιπροσώπων (και στην περίπτωση μας και ποιά είναι η πρώτη παράταξη). Από τη στιγμή που ΑΣΠ δεν συγκέντρωσε το 20% επί του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίου , δικαίωμα να μοιραστούν ΜΕΤΑΞΥ τους τις θέσεις του συμβουλίου έχουν η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και η ΝΣΚ.

  Η αναλογία των συμβούλων πρέπει λοιπόν να είναι αντίστοιχη της αναλογίας των δυνάμεων που διεκδικούν τις θέσεις αυτές.
  (και όχι φυσικά στο σύνολο των έγκυρων ψήφων γιατί θα οδηγούσε σε μαθηματικό άτοπο. Αυτό ισχύει παντού και πρώτα απ’όλα π.χ. στις δικες μας βουλευτικές εκλογές όπου υπάρχει το όριο)

  Άρα το εκλογικό μέτρο(κάποια στιγμή καλό είναι να το μάθουμε κι αυτό) είναι (115+35)ψήφοι/21θέσεις=7,1428

  Έχουμε 115/7,1428 = 16,1 δηλαδή «χωράει» όπως λέγαμε και στο δημοτικό 16 φορές ενω 35/7,1428= 4,9 δηλαδή «χωράει» 4 φορές.

  Η αδιάθετη 21η έδρα στην επόμενη κατανομή πηγαίνει στην παράταξη με το μεγαλύτερο υπόλοιπο (στην ΕΣΣΝΑ έπρεπε να πάνε κατά σειρα οι αδιάθετες στις πρώτες παρατάξεις- και εκεί λάθος) η οποία είναι η ΝΣΚ.

  Άρα η σωστή κατανομή είναι 16-5

  Αν υπήρχε απλή αναλογική, η κατανομή (όπως πρεσβεύει ιδεολογικά η ΝΣΚ) θα ήταν όντως 15-4-2 , όπως αναφέρει ο κος Δρεπανιώτης. Η «αντιδημοκρατικότητα»(προσωπικά δεν υιοθετώ τέτοιες εκφράσεις) στην περίπτωση αυτή προκύπτει από το μεγάλο ποσοστό (20%) που απαιτείται για το δικαίωμα εκλογής αντιπροσώπων.

  Από κει και μετά, ο όρος (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ το 70% των ΕΔΡΩΝ) δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί καθώς στην πρώτη παράταξη αναλογεί έτσι και αλλιώς μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τη ΝΣΚ.(76%).

  Αν όντως όλες οι άλλες έδρες διανέμονταν αυτοδίκαια στις επόμενες παρατάξεις όπως ισχυρίζεται η ΝΣΚ, σίγουρα δεν θα έπρεπε να αναφέρεται η λέξη ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ (15έδρες) η οποία ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ.

  Σχόλιο από Κωστής Σκαπέρδας | 8 Δεκεμβρίου, 2008

 11. Και όμως αυτό το «και» δεν αφήνει καμία ασάφεια αφού ορίζει την προϋπόθεση με την οποία εισέρχονται οι υπόλοιποι συνδυασμοί στην κατανομή των υπόλοιπων εδρών. Εάν είναι ένας τις παίρνει όλες, εάν είναι δύο τις μοιράζονται με αναγωγή του ποσοστού τους, εάν είναι τρεις το ίδιο, κοκ. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει ασάφεια όσο και εάν ο συντάκτης του προηγούμενου σχόλιου επιμένει προφανώς για δημιουργία κλίματος. Η εφορευτική επιτροπή αποτελούνταν από μέλη της πλειοψηφούσας παράταξης και λειτούργησε αβασάνιστα πολιτικά.

  Σχόλιο από Γιάννης Τσουκαράκης | 8 Δεκεμβρίου, 2008

 12. Αν είχαμε 3 μειοψηφήσαντες συνδυασμούς και μόνο ό ένας δεν συγκέντρωνε 20%, πως θα γινόταν τότε η διανομή;
  Αν κάτι είναι ασαφές τότε είναι το «και υπό την προϋπόθεση ότι ο καθένας από αυτούς» όπου θα έλεγα ότι αν ένας δεν πιάνει το όριο τότε (ξανα)μπαίνει και ο μεγάλος κερδισμένος στην μοιρασιά.
  Ο νόμος αυτός είναι γενικά αρκετά προβληματικός, αλλά πιστεύω ότι έτσι όπως προσπαθεί να δημιουργήσει μια ισχυρή διοίκηση δινώντας της τουλάχιστον το 70%, έτσι και θέλει να έχει μια αντιπολίτευση με 30%, άν φυσικά ο πρώτος δεν ξεπερνά σε ψήφους το 70%.

  Σχόλιο από Ανώνυμος | 8 Δεκεμβρίου, 2008

 13. Σωστά. Αυτό το ΚΑΙ μπορεί είναι θέμα ερμηνείας αν το τραβήξεις απο τα μαλιά, μόνο που το συγκεκριμένο και δεν έρχεται να αναιρέσει το ΑΛΛΟΥΣ αλλά να υπενθυμίσει το εκλογικό μέτρο που είναι 20%.

  Μας λέει, μοιράστε τις υπόλοιπες έδρες στους άλλους, αρκεί να έχουν το 20% ο καθένας απο τους άλλους (για να μπουν στην μοιρασιά).
  Αν δεν το έχουν δεν μπαίνουν. Βέβαια αν θέλει κάποιος να πει οτι αυτό το ΚΑΙ εννοεί πως παίρνανε 30 παρατάξεις μέρος, για να μοιραστούν οι υπόλοιπες έδρες (το 30%) πρέπει και οι 30 να έχουν απο 20% σηκώνω τα χέρια ψηλά.

  Τότε απλά η πλειοψηφία, κατεβάζει μια παράταξη μαιμού κάθε φορά που θα παίρνει 0% και θα βάζει χέρι και στους ψήφους της αντιπολίτευσης αφού θα παίρνει το ποσοστό της και σε αυτούς τους ψήφους.
  Αυτό είναι παραλογισμός.

  Σχόλιο από Oreopoulos Kostas | 8 Δεκεμβρίου, 2008

 14. Και μια παρατήρηση γιατί νομίζω υπάρχει σύγχυση με τις βουλευτικές εκλογές όπου υπάρχει το σύστημα των κατανομών που είναι αλλο πράγμα. Δεν λέει, πάρε εσυ κυβέρνηση 200 βουλευτές και οι άλλοι όσοι μπείτε μοιραστείτε τα αναλογικά (που είναι το υπάρχον σύστημα).
  Αυτό γίνεται γιατι στην Ελληνική κοινοβουλευτική πρακτική δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε ποσοστά 60-70%. Αν είχαμε τέτοια φαινόμενα να είστε σίγουροι θα είχαμε νόμους που θα πριμοδοτούσαν την αντιπολίτευση. Αυτός είναι εξάλλου και ο σκοπός της δημοκρατίας.

  Σχόλιο από Oreopoulos Kostas | 8 Δεκεμβρίου, 2008

 15. Συμφωνώ με τη λογική του Κωστή του Σκαπέρδα, γιαυτό και εγώ κατέληξα στο ίδιο αποτέλεσμα. Ομως το γράμμα του καταστατικού σαφώς φαίνεται να δικαιώνει τη ΝΣΚ, αφού τονίζει οι υπόλοιπες 6 έδρες κατανέμονται στους υπόλοιπους και μόνο στους υπόλοιπους συνδυασμούς, εφόσον έχουν ξεπεράσει το πλαφόν του 20%. Και όλοι ξέρουμε ότι μόνο η ΝΣΚ από τους υπόλοιπους συνδυασμούς ξεπέρασε το 20%. Επομένως αυτή πάιρνει και τις 6 έδρες.

  Σχόλιο από Ιωάννης Σπυρακόπουλος | 8 Δεκεμβρίου, 2008

 16. Σχετικά με σχόλιο #11 του Γιάννη του Τσουκαράκη, νομίζω ότι μπορούμε να συζητάμε αντικειμενικά πέρα από προσωπική ή παραταξιακή ανάμιξη, άσχετα αν εγώ, να το πω λαϊκά, «θέλω να σώσω την καρέκλα μου» (το έχεις ξανακάνει το λάθος Γιάννη να με θεωρείς άνθρωπο της καρέκλας) κι εκείνος να εξασφαλίσει δύο θέσεις αγώνα και δουλειάς για δύο ακόμη συναδέλφους του.
  Αλλά ότι προσπαθώ να «καλλιεργήσω κλίμα» βρε Γιάννη; Στο δικαστήριο δεν θα πάτε; Πιστεύεις ότι ο δικαστής θα μελετήσει και το ιστολόγιό μου; Σ’ ευχαριστώ ειλικρινά για την εκτίμηση, αλλά μπα, δεν το νομίζω.
  Εγώ προσπάθησα, σε μια κατεξοχήν «πολιτική σκακιστική» υπόθεση να παρουσιάσω το θέμα αντικειμενικά και χωρίς να δείχνω με το δάχτυλο. Αν ήμουν άνθρωπος που θέλει «να καλλιεργήσει κλίμα» υπήρχε λόγος να διορθώσω σε άλλο ιστολόγιο τη λανθασμένη εντύπωση από τις ψηφοφοριες για το Γιάννη τον Αντωνιάδη;
  Δεν ήσουν μπροστά στην ενημέρωση που έκανε ο Μακρόπουλος ότι οι νομικοί σύμβουλοι της ΕΣΟ εκτιμούν για σωστό το 17-4; Εντάξει, το ξέρω ότι «πληρώνονται από την πλειοψηφία για να στηρίξουν την άποψή της», αλλά θα πρέπει να την στηρίξουν και μπροστά στο δικαστήριο όπου θα πάτε. Αυτοί δεν είναι σπουδαγμένοι νομικοί; Τι θα κάνουν λες, θα πάνε στο δικαστήριο και θα κλείσουν το μάτι στο δικαστή; Με επιχειρήματα θα πάνε, ισχυρά, ανίσχυρα, κάτι θα έχουν. Αυτό ήθελα να διερευνήσουμε μαζί εδώ –και τα καταφέρνουμε (και με τη συμβολή σου) μια χαρά και χωρίς τους χαρακτηρισμούς, νομίζω.
  Για το #14 του Κώστα του Ωραιόπουλου. Κώστα μην αμφιβάλλεις: Ειμαι βέβαιος ότι οι εκλογομάγειροι της πλειοψηφίας θα αναθεματίζουν που δεν σκέφτηκαν το κόψιμο του ψηφοδελτίου τους στα τρία (π.χ. σκέψου να έπαιρναν από 21%, 21%, και 26,5%) αντί να κατέβουν σαν συνασπισμός, ώστε να πάρουν τις 15 έδρες με το 26,5%, και να πάρουν άλλες τρεις-τέσσερις με τα «θυγατρικά» τους ψηφοδέλτια…

  Σχόλιο από dokiskaki | 8 Δεκεμβρίου, 2008

 17. Βέβαια φαντάζομαι ότι τα έξοδα των δικηγόρων για τη συγκεκριμένη υπόθεση θα τα επιβαρυνθούν οι παρατάξεις και όχι ο προϋπολογισμός της Ομοσπονδίας.

  Σχόλιο από Ιωάννης Σπυρακόπουλος | 8 Δεκεμβρίου, 2008

 18. Ως νομικός θα ηθελα και εγω να καταθέσω την αποψή μου.
  Από την ανάγνωση του άρθρου, όπως το είδα στην αρχή του κειμένου, συμπεραίνω τα εξής :
  Από την στιγμή που η πλειοψηφούσα παράταξη φθάνει το 68% παιρνει το 70% των εδρών δλδ 15. Ως εδώ καλά. Όσον αφορά τις λοιπές έδρες, κατ΄εμέ μοιράζονται στους συνδυασμούς που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 20% των ψήφων. Στην περίπτωσή μας αφού μόνο ένας συνδυασμός πέρασε το φράγμα του 20% αυτός δικαιούται όλες τις υπόλοιπες έδρες δλδ και τις 6.
  Ένας λόγος που με κανει να υποστηρίζω αυτή την άποψη είναι ότι ο Νόμος Φούρα δλδ. ο 2725/99 ευαγγελιζόταν και την αλλαγή στις διοικήσεις των ομοσπονδιών με υποστήριξη των μειοψηφιών, αφού μέχρι τότε σε πολλές ομοσπονδίες εφαρμοζόταν το πλειοψηφικό σύστημα – εννοείται και στη δική μας – με αποτέλεσμα όλες οι έδρες να πηγαίνουν στον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό. Έτσι είναι μέσα στο πνέυμα του νόμου και η «προικοδότηση» της μειοψηφούσας παράταξης αρκεί να έπιανε το πλαφόν του 20%.
  Τώρα βέβαια για να μιλήσουμε και λίγο με ρεαλισμό ποια θα ειναι η τεράστια αλλαγή αν η αντιπολίτευση πάει από τις 4 έδρες στις 6 όταν η πλειοψήφία είναι υπερδιπλάσια σε έδρες; Κατ΄εμέ καμία. Απλώς θα έχουμε εφαρμόσει πιστά το νόμο.
  Κατά τα άλλα εύχομαι οι εκλεγέντες να εργασθούν για την προώθηση του σκακιού.
  Υ.Γ. Προς Γ.Σπυρακόπουλο: Εννοείται ότι τα δικαστικά έξοδα θα χρεωθούν στην Ομοσπονδία, δικονομικά εξάλλου η αγωγή για την ακύρωση της κατανομής των εδρών θα απευθυνθεί κατά της Ε.Σ.Ο.

  Σχόλιο από ενωσιτης | 8 Δεκεμβρίου, 2008

 19. Καλησπέρα. Δε νομίζω ότι χρειάζεται να πω ότι συμφωνώ με την άποψη ότι ο νόμος είναι σαφής, η κατανομή έπρεπε να είναι 15-6. Οποιοσδήποτε νομικός (όπως και ο δικαστικός αντιπρόσωπος που μειοψήφισε στην εφορευτική επιτροπή) ξέρει ότι πρώτα έρχεται η γραμματική ερμηνεία του νόμου. Αυτό που θέλω να απαντήσω είναι ότι «τυχαίνουν όλα φέτος», γιατί προσπαθούν να συγκρατήσουν την αμφισβήτηση που ξεχυλίζει με τερτίπια. Φυσικά αυτά τα τεχνάσματα είναι προσωρινά και στο τέλος καταρέουν

  Σχόλιο από Γιάννης Αντωνιάδης | 8 Δεκεμβρίου, 2008

 20. Τελικά το όλο θέμα έγκειται στο αν στην πρώτη παράταξη κατανέμονται οι εδρες με σύστημα απλής αναλογικής , ή με σύστημα απλής αναλογικής με όριο (20%). Στην πρώτη περίπτωση στην ουσία όλες οι ψήφοι της ΑΣΠ ρίχνουν το ποσοστό τις πρώτης παράταξης κάτω από 70% και ουσιαστικά δίνουν τις έδρες στην ΝΣΚ ,ενώ στη δεύτερη δεν επηρρεάζουν το συσχετισμό των δύο παρατάξεων.

  Από το κείμενο είναι προφανές ότι όλες οι παρατάξεις (εκτός της πρώτης) δεν εκλέγουν αντιπροσώπους αν δεν έχουν ποσοστό 20%. Αν από αυτό συνεπάγεται ή όχι ότι έχουμε όπου δεν αναφέρεται αναλογική με όριο θα μας το πουν τα δικαστήρια 🙂

  Σχόλιο από Σκαπέρδας Κωστής | 9 Δεκεμβρίου, 2008

 21. Δεν μπορώ ειλικρινά να δω πουθενά, όσο και αν προσπαθώ, ίχνος λογικής σε αυτό που αποφασίστηκε.

  Ούτε στο πνεύμα ούτε στο γράμμα του νόμου. Είναι σαφέστατο στο κείμενο οτι οι έδρες που παίρνει η πλειοψηφία είναι ή το 70% των εδρών ή περισσότερες αν έχει μεγαλύτερο ποσοστό. ΠΟΥΘΕΝΑ δεν αναφέρεται ή προβλέπεται οτι θα πάρει έδρες και απο αλλού.
  Η αντιπολίτευση μοιράζετε το υπόλοιπο 30%. Δεν υπάρχει ούτε μια στο τρις εκατομμύριο για άλλη ερμηνεία.

  Είναι σαν να κάνω διαθήκη και να λέω Ο πρωτότοκος θα πάρει τα μισά σπίτια , και τα άλλα παιδιά μου, με την προϋπόθεση οτι ζουν, θα μοιραστούν τα υπόλοιπα.
  Μην μου πείτε οτι θα βρεθεί έστω και ένας να υποστηρίξει οτι αφού δεν ζει κάποιος απο τα υπόλοιπα θα τα μοιραστούν ολοι!!!! (μαζι και τον πρωτότοκο). 🙂

  Δεν είναι δυνατόν ο νομοθέτης να θέλει, τα δικα μας δικά μας και τα δικά σας δικά μας. Μπορεί να είναι ευσεβής πόθος των ερμηνευτών, αλλά πραγματικά αυτό απλά δημιουργεί ένταση και δυσπιστία χωρίς λόγο.

  Γνωρίζω οτι είμαι επιθετικός, απλά είμαι επειδή χωρίς κανένα λόγο (τουλάχιστον δεν βλέπω εγώ κάποιον) δημιουργείται θέμα απο εκεί που δεν υπάρχει.

  Σχόλιο από Oreopoulos Kostas | 9 Δεκεμβρίου, 2008

 22. Και όμως, Κώστα! Όπως θα σου εξηγήσει κάθε νομικός, αν γράψεις ακριβώς έτσι τη διαθήκη, ο πρωτότοκος θα έχει στην περίπτωση αυτή και νόμιμο μερίδιο στα υπόλοιπα (ανάλογα με το πόσα αδέλφια υπάρχουν, πόσα επιζούν κλπ) εκτός αν η διαθήκη προβλέπει ρητά τι θα γίνει αν πεθάνει κάποιο από τα υπόλοιπα παιδιά! (Απλώς πήγαινε το πρόβλημα στις οριακές του συνθήκες: Τι θα γίνει αν έχουν πεθάνει όλα τα υπόλοιπα παιδιά;)

  Προφανώς δεν είναι ίδια η περίπτωση (αν και το παράδειγμα τη θυμίζει εντυπωσιακά), αλλά καμιά φορά οι νόμοι δεν ακολουθούν υποχρεωτικά αυτό που φαίνεται λογικό με πρώτη ματιά στην καθημερινότητα («πήρε τα μισά ο πρωτότοκος, τι τα θέλει και τα άλλα τώρα») αλλά και διαφορετικές, ευρύτερες λογικές, που καλύπτουν και ασυνήθιστες καταστάσεις.

  Επίσης, δεν νομίζω ότι γίνεσαι επιθετικός απλώς υποστηρίζοντας την άποψή σου, εμένα τουλάχιστον (που είμαι και εμπλεκόμενος) δεν με ενοχλεί και τη διαβάζω με προσοχή.

  Σχόλιο από dokiskaki | 9 Δεκεμβρίου, 2008

 23. Και για να προσθέσω στον προβληματισμό άλλες δύο σκέψεις:

  α) Αν όπως φαίνεται να συμφωνεί η πλειοψηφία των αναγνωστών εδώ, οι έξι έδρες είναι έτσι κι αλλιώς «της αντιπολίτευσης», τότε γιατί στις προηγούμενες αρχαιρεσίες (που η κατανομή ήταν, χοντρικά, 80%-20%) η τελική κατανομή εδρών ήταν 17-4; Με ποιον «άλλο συνδυασμό» μοιράστηκε αναλογικά τότε τις έδρες η ΝΣΚ αφού δεν υπήρχε τρίτο ψηφοδέλτιο; Δεν έχει δημιουργηθεί έτσι προηγούμενο ως προς την ερμηνεία του όρου «άλλο ψηφοδέλτιο»;

  β) Αν οι έξι έδρες όμως δεν είναι έτσι κι αλλιώς συνολικά της αντιπολίτευσης (ως συνέπεια εκείνου του «τουλάχιστον 70%») τότε γιατί είναι «πολιτικός κληρονόμος» του «ορφανού 10%» της τρίτης παράταξης αυτών των εκλογών η δεύτερη παράταξη (την οποία σαφώς δεν προτίμησαν οι ψηφοφόροι του 10%) και όχι η πρώτη (την οποία επίσης σαφώς καταψήφισαν οι ψηφοφόροι του 10%, αλλά από την οποία σε σύγκριση με τα στοιχεία της προηγούμενης εκλογής φαίνεται χοντρικά να προέρχονται) -ή, πάλι, γιατί δεν είναι αναλογικά κληρονόμοι και οι δύο παρατάξεις, με όλη τη σχετικότητα αυτών των συγκρίσεων;

  Σχόλιο από dokiskaki | 9 Δεκεμβρίου, 2008

 24. Οι έξι έδρες δεν είναι «έτσι και αλλιώς» της αντιπολίτευσης. Στις προηγούμενες εκλογές η κατανομή των εδρών ήταν 80-20 γιατί και οι ψήφοι ήταν 80-20. Ο νόμος λέει ότι λαμβάνει το 70% τουλάχιστον των εδρών το πρώτο ψηφοδέλτιο. Αν πάρει το 75% των ψήφων θα πάρει το 75% των εδρών. Αν πάρει το 51% των ψήφων, θα πάρει πάλι το 70% των εδρών.
  Το ψηφοδέλτιο της αντιπολίτευσης δεν είναι πολιτικός κληρονόμος του 10% της τρίτης παράταξης, είναι (για το θέμα που συζητάμε) εκλογικός κληρονόμος. Τι ψήφισαν ποιοι και γιατί είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ μιλάμε για την κατανομή των εδρών. Με την ίδια λογική που ο νόμος δίνει το 70% των εδρών στην μία παράταξη, όσο και να βγάλει, δίνει τις άλλες έδρες στην «αξιωματική αντιπολίτευση», από τη στιγμή που δεν έπιασε το τρίτο ψηφοδέλτιο 20%. Αν είχαμε αποτελέσματα 60-20-20, θα είχαμε έδρες 15-3-3. Αν είχαμε ποσοστά 75-20-5, θα είχαμε 16-5. Πουθενά δεν προβλέπεται αναλογική κατανομή του ορφανού ποσοστού και των ορφανών εδρών μεταξύ των συνδυασμών. Αντίθετα, για να θωρακίσει ακριβώς την πλειοψηφία του 70% των εδρών στον πρώτο συνδυασμό περιορίζει όλους τους άλλους συνδυασμούς στο 30% των εδρών.

  Σχόλιο από Γιάννης Αντωνιάδης | 10 Δεκεμβρίου, 2008

 25. >τότε γιατί είναι “πολιτικός κληρονόμος” του “ορφανού 10%” της τρίτης παράταξης αυτών των εκλογών η δεύτερη παράταξη (την οποία σαφώς δεν προτίμησαν οι ψηφοφόροι του 10%) και όχι η πρώτη

  Μα νομίζω οτι η απάντηση είναι προφανής. Έχει που έχει σκοπό ο σύστημα να πάρει απο το χεράκι την πρώτη παράταξη και να την πάει στο 70% με το έτσι θέλω, κόβει με το εξωφρενικό εκλογικό μέτρο παρατάξεις κάτω απο το 20%, ε αφήνει το 30% στην αντιπολίτευση.

  Απλά στην περίπτωση των εκλογών της ΕΣΟ η πρώτη παράταξη παίρνει 70% και σου λένε, καλά… εμείς δεν θα πάρουμε από το δώρο του νομοθέτη, αφού αυτά που πήραμε μας τα έδινε έτσι κι αλλιώς 🙂

  Σχόλιο από Kostas Oreopoulos | 10 Δεκεμβρίου, 2008

 26. Ανακοίνωση της Νέας Σκακιστικής Κίνησης
  Για τη ΓΣ και τις Εκλογές της ΕΣΟ

  Η Νέα Σκακιστική Κίνηση ευχαριστεί όλους τους εκπρόσωπους των σωματείων που πήραν μέρος στην Γενική Συνέλευση της ΕΣΟ την Κυριακή 7 Δεκέμβρη 2008, ιδιαίτερα αυτούς που με την ψήφο τους διασφάλισαν την ύπαρξη αντιπολίτευσης και διαφορετικής φωνής στο ΔΣ. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα το ομόφωνο λιτό ψήφισμα της ΓΣ για το φόνο του παιδιού.

  Ωστόσο, είμαστε αναγκασμένοι να σημειώσουμε ότι η –για πολλοστή φορά- απουσία απολογισμού του ΔΣ το λιγότερο που δείχνει είναι περιφρόνηση προς τα σωματεία. Η ΝΣΚ πιστεύει ότι είναι υποχρέωση του ΔΣ να απολογείται για τα πεπραγμένα του, και θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι η ιστοσελίδα της ΕΣΟ χρησιμοποιήθηκε προεκλογικά για την προβολή του προσωπικού απολογισμού του προέδρου του ΔΣ.

  Στις διαδικασίες της συνέλευσης και ιδιαίτερα στις αρχαιρεσίες αποτυπώθηκε η ενίσχυση της αμφισβήτησης της πλειοψηφίας της ΕΣΟ και της πολιτικής της. Ειδικά στις αρχαιρεσίες, όπου για πρώτη φορά μετείχαν 3 παρατάξεις, σημειώθηκε σημαντική ενίσχυση της ΝΣΚ (35 από 28 ψήφοι). Το εκλογικό αποτέλεσμα αναδείχνει ακόμα πιο έντονα το άδικο του εκλογικού συστήματος (παράταξη με πάνω από 10% των ψήφων μένει εκτός ΔΣ) και την επικαιρότητα του πάγιου αιτήματος της ΝΣΚ για απλή αναλογική.

  Η «Νέα Σκακιστική Κίνηση» κατάθεσε ένσταση όσον αφορά την κατανομή των εδρών που αποφάσισε η Εφορευτική Επιτροπή. Θεωρούμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό πρέπει να δοθούν 6 έδρες στη ΝΣΚ και όχι 4 όπως αποφάσισε κατά πλειοψηφία η εφορευτική επιτροπή.. Η ένσταση που κατατέθηκε μετά την καταμέτρηση απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία από την Εφορευτική Επιτροπή, με μειοψηφούντα τον δικαστικό αντιπρόσωπο. Η ΝΣΚ θα διεκδικήσει αυτό που δικαιούται με βάση το απαράδεκτο εκλογικό σύστημα που ισχύει, δίχως να σταματά να διεκδικεί την εφαρμογή της απλής αναλογικής σε όλα τα επίπεδα.

  Η Νέα Σκακιστική Κίνηση θα δράσει μέσα και έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα άλλα όργανα της ΕΣΟ στο πνεύμα των θέσεων και πολιτικών που διατύπωσε προεκλογικά. Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε ανοικτοί σε κάθε πρόταση υπόδειξη ή κριτική, στη συνεργασία με κάθε σωματείο ή σκακιστή.

  10 Δεκεμβρίου 2008

  Σχόλιο από Νέα Σκακιστική Κίνηση | 11 Δεκεμβρίου, 2008

 27. Αν το καταστατικό είναι σαφές δεν θα υπήρχε πρόβλημα.Επειδή δεν είναι την ερμηνεία του αναγκαστικά δίνει η εφορευτική επιτροπή που κατα το καταστατικό είναι τριμελής,με τον δικαστικό αντιπρόσωπό να προεδρεύει.Επειδή στις ψηφοφορίες στη δημοκρατία όλες οι ψήφοι είναι ίσες η εφορευτική επιτροπή αποφάσισε και η ΕΣΟ έχει την διοίκηση που εκλέχθηκε.Οποιος διαφωνεί προσφεύγει στην δικαιοσύνη με ότι αυτό σημαίνει.Η απόφαση του δικαστηρίου θα είναι η απόδοση του δικαίου και μέχρι τότε η νομιμότητα είναι απόφαση της εφορευτικής επιτροπής.Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην εφορευτική επιτροπή δεν ενδιαφέρει όποιον προσφεύγει γιατί τότε στην ΕΣΣΝΑ που το αποτέλεσμα της εφορευτικής επιτροπής είναι ομόφωνο η ΝΣΚ που διαφωνεί δεν θα έπρεπε να είχε το δικαίωμα να προσφύγει.Εκεί η γνώμη της δικαστικού αντιπροσώπου δεν ενδιαφέρει την ΝΣΚ.
  Πάντως θα ήθελα να μου εξηγήσει κάποιος γιατί στην περίπτωση των πολλών παρατάξεων που θα υπήρχε ένα αποτέλεσμα με πρώτη παράταξη 20,04 και τέσσερεις άλλες παρατάξεις με 19,99 και ένα αμφισβητούμενο ψηφοδέλτιο της πρώτης παράταξης που η εφορευτική κατά πλειοψηφία θα είχε θεωρήσει έγκυρο κανείς δεν θα αμφισβητούσε ότι με το υπάρχον εκλογικό σύστημα του νόμου η πρώτη παράταξη θα εξέλεγε 21 συμβούλους και οι άλλες παρατάξεις κανένα!Αλήθεια τί θα γινόταν άν πρώτη παράταξη ήταν η ΑΣΠ που είχε στο ψηφοδέλτιο της μόνο 19 συμβούλους;Μήπως επαναληπτικές εκλογές για τις δύο κενές θέσεις;Θα είχαν τότε δικαίωμα να συμμετέχουν και άλλα ψηφοδέλτια;

  Σχόλιο από Παναγιώτης | 11 Δεκεμβρίου, 2008

 28. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, την ίδια ημέρα (5 Μαρτίου 2009) και με τον ίδιο δικαστή στην έδρα ορίστηκε η δικάσιμος και για τις δύο υποθέσεις των ενστάσεων της ΝΣΚ επί των εκλογικών αποτελεσμάτων σε ΕΣΣΝΑ και ΕΣΟ.

  Σχόλιο από dokiskaki | 29 Δεκεμβρίου, 2008

 29. ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ … ΤΙΜΩΡΙΑ
  Μου έκανε εντύπωση ότι όλοι κάνουν σαν να μην καταλαβαίνουν.
  Τουλάχιστον κάποιος μίλησε!
  Από την ιστοσελίδα του ΣΜΣ Ελευσίνας και με υπογραφή!

  Απαράδεκτα πράγματα συνέβησαν στην τελευταία αγωνιστική στην κατηγορία των κοριτσιών κάτω των 16 στα Νεανικά στη Νίκαια. Σε τελευταία παρτίδα, σπουδαίας σημασίας για τις πρώτες θέσεις και ξέροντας βέβαια τα άλλα αποτελέσματα, είμαστε παρόντες εγώ και διαιτητής της κατηγορίας σε νοσηρά και προκλητικά φαινόμενα.

  Με εντελώς κερδισμένη θέση για τα μαύρα, πανεύκολη νίκη με δεδομένο τη δυναμικότητα της αθλήτριας (αν της το έβαζες άσκηση θα το έλυνε σε δευτερόλεπτα και θα σε έλεγε και ηλίθιο) έχοντας 15 περίπου λεπτά χρόνο (ενώ η λευκή είχε 2 μόνο λεπτά και εντελώς χαμένη θέση), δεν έπαιζε αφήνοντας προκλητικά το χρονόμετρο να δουλεύει. Όταν ο χρόνος της έφτασε στα 7-8 λεπτά περίπου, κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά και ενημέρωσα διαιτητή της κατηγορίας. Μαζί με το διαιτητή βλέπαμε να εξελίσσεται το «απόλυτο έγκλημα». Ο χρόνος κατέβαινε, έφτασε στα 30 δευτερόλεπτα όπου με την άκρη του ματιού της η αθλήτρια μας είδε και ίσως να φοβήθηκε και στα 3 δευτερόλεπτα έπαιξε (όχι βέβαια τη σωστή κίνηση) και σε δύο-τρεις κινήσεις άφησε τη σημαία να πέσει. Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΞΕΦΤΙΛΑ.

  Αλλοίωση αποτελέσματος, αλλοίωση βαθμολογίας από την τρίτη έως την έκτη θέση.

  Σχεδόν τριάντα χρόνια στο χώρο του σκακιού έχω ακούσει και έχω δει πολλά, αλλά τόσο προκλητικό, τόσο κραυγαλέο περιστατικό δεν μου έχει ξανασυμβεί. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε ευθύνη για αυτή την κατάντια, αθλητές, γονείς, προπονητές, παράγοντες. Πρέπει κάτι να γίνει, κάτι να αλλάξει. Δεν πρέπει να είμαστε απαθείς σε τέτοια φαινόμενα.

  Νομίζω ότι μετά από αυτή την εξέλιξη η συγκεκριμένη αθλήτρια πρέπει να κληθεί σε απολογία στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα. Νικώντας ισοβαθμούσε στην τρίτη θέση και κατακτούσε την τέταρτη θέση και μετάλλιο.

  Δεν ήθελε τέτοια διάκριση;

  Υπήρχε αδερφική φιλία;

  Υπήρχε κάποια άλλου είδους επαφή;

  Υπήρχε μεγαλύτερο κίνητρο από αυτό;

  Τι ακριβώς συνέβη;

  Φανταστείτε τι μπορεί να συμβεί (και τι μπορεί να συμβαίνει) σε τελικούς πρωταθλημάτων όπου κρίνονται τίτλοι αλλά και μόρια εισαγωγής σε σχολές. Πιστεύω ότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα που πρέπει να προκαλεί έντονο προβληματισμό για το πώς θα εκλείψουν ή έστω ελαχιστοποιηθούν τέτοια φαινόμενα.

  Καλή χρονιά

  Δημήτρης Αλεξάκης

  Σχόλιο από AΝΑΚΟΝΤΑ | 11 Ιανουαρίου, 2009

 30. Σχετικό δημοσίευμα στον ιστότοπο του ΣΜΣ Ελευσίνας: Δύο μετάλλια και ένα «κλεμμένο» κύπελλο στα ατομικά νεανικά Αττικής στη διεύθυνση http://www.sms-elefsinas.gr/DIORGANOSEIS/NEANIKA_ATOMIKA_ATTIKIS_NIKAIA_2009.htm.

  Σχόλιο από dokiskaki | 12 Ιανουαρίου, 2009

 31. Θεωρώ ανεύθυνο το δημοσίευμα που διάβασα στον ιστότοπο του ΣΜΣ Ελευσίνας. Η αναφορά γίνεται με έναν τρόπο λες και η αλλοίωση αποτελεσμάτων είναι συνήθης πρακτική στο χώρο του σκακιού. Ας προσέχουμε τί γράφουμε. Ακόμη και αν ευσταθεί το σχόλιο στη συγκεκριμένη περίπτωση, η γενίκευση είναι ατυχής.

  Επειδή έτυχε να είμαι παρών στην τελευταία αγωνιστική και έλαβα γνώση του συγκεκριμένου περιστατικού, μίλησα με τον διαιτητή, είδα την αναπαράσταση της παρτίδας, το συζήτησα με κάποιους από τους διαιτητές και διοργανωτές θέλω να εκφέρω μια γνώμη.
  Η προκαθορισμένη ήττα δεν γίνεται με τόσο προφανή τρόπο. Δεν βγάζει κερδισμένη θέση μια παίκτρια ή παίκτης και μετά κάθεται και χάνει μην κουνώντας τίποτα. Είναι προφανές ότι η αντίπαλος δεν είχε προσυμφωνήσει ότι θα κερδίσει. Το μόνο επιλήψιμο στοιχείο είναι η κατά πως φαίνεσθαι απάθεια ή έλλειψη ενδιαφέροντος της παίκτριας να συνεχίσει και να κερδίσει. Κι αυτό μπορεί να ερμηνευθεί με αρκετούς τρόπους.
  α. Την πρόθεσή της να βλάψει την σκακίστρια του ΣΜΣ ακόμη και με την ταπεινωτική (έτσι όπως έγινε) ήττα της παίκτριας.
  β. Την απαξίωσή της για την προβλεπόμενη (έτσι όπως εξελίχθηκαν τα αποτελέσματα) τέταρτη θέση.
  γ. Άλλους ψυχολογικούς παράγοντες που αγνοούμε
  δ. Την αδυναμία της να μετρήσει με ακρίβεια τις βαριάντες που καθιστούν την κερδισμένη θέση σε νίκη.

  Ξέρω ότι κάποιοι λόγοι φαντάζουν πολύ πιο πιθανοί από κάποιους άλλους αλλά κανείς δεν αποκλείεται εκ των προτέρων. Σίγουρα η παίκτρια δεν τίμησε με αυτά που φανήκαν, ούτε το αθλητικό πνεύμα αλλά πρωτίστως δεν τίμησε τον εαυτό της. Αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα. Συστάσεις πρέπει να της γίνουν. Όχι όμως με τη μορφή πειθαρχικού αλλά με τη μορφή μιας κουβέντας που θα την βοηθήσει να ξεπεράσει τις αδυναμίες του χαρακτήρα της. Και αυτή την κουβέντα οφείλουν πρωτίστως να την κάνουν οι κοντινοί της άνθρωποι, του προπονητή της συμπεριλαμβανομένου.

  @ Δημήτρη Αλεξάκη
  Το πρόβλημα στα τελικά Ελλάδας με τα μόρια έχει υπάρξει. Ακόμη και εκεί όμως, η φράση «Το απόλυτο έγκλημα» είναι τουλάχιστον υπερβολική. Πολύ περισσότερο εδώ. Θεωρώ ότι αυτοί που βγαίνουν πρωταθλητές αξίζουν και βγαίνουν.

  Φιλικά προς όλους
  (αν και δεν είναι απαραίτητο να πω ότι δεν έχω καμία σχέση με καμία από τις εμπλεκόμενες)

  Σχόλιο από ελισσαίος | 17 Ιανουαρίου, 2009


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: