ελληνικά, σκακιστικά, πολιτικά

αναλύσεις και συζητήσεις

Εισηγήσεις για αλλαγές στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΣΣΝΑ

Στη δεύτερη συνεδρίασή της (πατήστε εδώ για την πρώτη συνεδρίαση) η επιτροπή Καταστατικού της ΕΣΣΝΑ ασχολήθηκε με δύο κατηγορίες θεμάτων, μπαίνοντας στον πυρήνα πρόσφατων και επίκαιρων προβλημάτων στην επίλυση των οποίων το καταστατικό αποδείχτηκε ασαφές ή ξεπερασμένο από τις εξελίξεις, αλλά δεν κατέληξε ακόμη σε οριστικές διατυπώσεις. Τα θέματα όπου η συζήτηση προχώρησε ή και κατέληξε αφορούσαν λεπτομέρειες των διαδικασιών των Γενικών Συνελεύσεων (ακολουθούν σε αυτό το άρθρο ) και τα προβλήματα στην εφαρμογή αγωνιστικών και οργανωτικών κριτηρίων για το δικαίωμα ψήφου. Ειδικότερα για τις ΓΣ:

1) Για το εκλογικό σύστημα. Η επιτροπή ομόφωνα συμφώνησε στην ανάγκη να διατηρηθεί το σύστημα της απλής αναλογικής, αλλά για την απόλυτα σωστή εφαρμογή του να προστεθούν διευκρινιστικά οι παράγραφοι:

α) Ψηφοδέλτιο που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία (περισσότερο από το 50%) των ψήφων θα έχει και απόλυτη πλειοψηφία (περισσότερο από το 50%) των εδρών στο ΔΣ. Προς τούτο, αν απαιτείται, το ψηφοδέλτιο αυτό θα παίρνει την πρώτη αδιάθετη έδρα.

β) Με εξαίρεση την περίπτωση α), η κατανομή των εδρών που μένουν αδιάθετες από την πρώτη κατανομή γίνεται αρχίζοντας από το ψηφοδέλτιο με το μεγαλύτερο αδιάθετο υπόλοιπο.

γ) Σε ισοψηφίες κάθε είδους (και για τη σειρά διάθεσης των εδρών στη β’  κατανομή) θα διενεργείται κλήρωση.

2) Για την εφορευτική επιτροπή (ΕφΕπ). Η επιτροπή συμφώνησε στην εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής κατά την εκλογή προεδρείου στην έναρξη κάθε Γενικής Συνέλευσης. Οι πρόσθετες αρμοδιότητες της Εφ.Επ θα είναι:

α) Η διεξαγωγή όλων των ψηφοφοριών

β) Η συνεπικύρωση των πρακτικών των ΓΣ

γ) Σε εκλογική ΓΣ, πριν από την έναρξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας και εφόσον παρευρίσκεται δικαστικός αντιπρόσωπος, ένα από τα τρία αιρετά μέλη θα αποχωρεί (εθελοντικά ή με κλήρωση) και θα αντικαθίσταται από το δικαστικό αντιπρόσωπο (ο οποίος θα αναλαμβάνει και την προεδρία της ΕφΕπ).

3) Για τα πρακτικά των ΓΣ. Η επιτροπή συμφώνησε ότι η διαδικασία ανάγνωσης και επικύρωσης των πρακτικών της προηγούμενης ΓΣ μετατρέπεται συχνά σε τελετουργία αφού μπορεί από την προηγούμενη ΓΣ να έχει μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα και η σύνθεση των δύο συνελεύσεων να διαφέρει ριζικά. Πιο παραγωγική φαίνεται η έγκριση των πρακτικών από ένα ειδικό όργανο, που θα αποτελούν ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και η Εφορευτική Επιτροπή της ΓΣ και η γρήγορη δημοσίευσή τους για άμεση ενημέρωση τωνσωματείων. Έμεινε ως θέμα συζήτησης αν θα πρέπει τα πρακτικά να συνεπικυρώνονται και από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του ΔΣ, ως εκπροσώπων και συνεχιστών των αποφάσεων των ΓΣ.

4) Έκτακτη ΓΣ με πρωτοβουλία των σωματείων: Η επιτροπή συμφώνησε ότι είναι σκόπιμο να διευκολύνεται η σύγκληση έκτακτης ΓΣ με θέμα που προτείνεται από πολλά σωματεία και εισηγείται τη μείωση του απαιτούμενου ποσοστού των αιτούντων σωματείων από το 50% που προβλέπεται σήμερα στο 33%.

5) Διαδικασία άρσης της εμπιστοσύνης στο ΔΣ: Η επιτροπή συμφωνεί ότι αποτελεί θετικό κεκτημένο για τη ΓΣ της ΕΣΣΝΑ ο συνυπολογισμός των λευκών κατά τη διαδικασία έγκρισης των απολογισμών επειδή δεν εγκλωβίζει το σώμα και επιτρέπει τη σαφέστερη διατύπωση της άποψης των μελών του. Με αφορμή όμως την πρόσφατη εμπειρία, όπου δημιουργήθηκε πολύμηνη διοικητική αναταραχή όταν ένα ΔΣ παραιτήθηκε επειδή ο απολογισμός του δεν συγκέντρωσε την απόλυτη αλλά μόνο τη σχετική πλειοψηφία, η επιτροπή προτείνει την εισαγωγή της διαδικασίας άρσης της εμπιστοσύνης στο ΔΣ.
Η διαδικασία αυτή θα υφίσταται μόνο σε τακτικές (όχι εκλογικές) απολογιστικές ΓΣ και θα ενεργοποιείται αμέσως μετά τη διαδικασία ψήφισης των απολογισμών και εφόσον δεν υπερψηφιστεί ο διοικητικός ή ο οικονομικός απολογισμός. Το ερώτημα θα είναι: «Εμπιστεύεστε το ΔΣ να συνεχίσει να διοικεί την ΕΣΣΝΑ ή όχι «Να παραιτηθεί το ΔΣ της ΕΣΣΝΑ;» (δείτε τα σχόλια για τις διαγραφές!) και εφόσον πάρει περισσότερες θετικές ψήφους από το 50% των παρόντων, η ΓΣ θα πρέπει να τερματίζεται αμέσως και, μέσα σε 24 ώρες, το ΔΣ να προκηρύσσει αρχαιρεσίες το ταχύτερο δυνατό με βάση τις προθεσμίες του καταστατικού, ασκώντας μέχρι τότε τη διοίκηση διεκπεραιωτικά και μόνο.
Αν το ερώτημα άρσης εμπιστοσύνης δεν υπερψηφιστεί, το ΔΣ θα συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του και η ΓΣ θα συνεχίζεται κανονικά.

27 Ιανουαρίου, 2009 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, ΕΣΣΝΑ, ΘΕΣΜΟΙ | , , , , , | 5 Σχόλια

Δικαίωμα ψήφου και αγωνιστικά κριτήρια στο καταστατικό της ΕΣΣΝΑ

Στη δεύτερη συνεδρίασή της (δείτε σχετικά και εδώ), η επιτροπή αναθεώρησης του καταστατικού της ΕΣΣΝΑ ασχολήθηκε επίσης για πολλή ώρα (χωρίς να καταλήξει σε οριστική εισήγηση) με την προβληματική των αγωνιστικών κριτηρίων που απαιτούνται για το δικαίωμα ψήφου των μελών της Ένωσης.

Παραδοσιακά, η ΕΣΣΝΑ έχει χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα που προσφέρει ο Νόμος και ορίζει πρόσθετα αγωνιστικά κριτήρια για να έχουν τα σωματεία-μέλη της δικαίωμα ψήφου. Σήμερα, σύμφωνα με το καταστατικό που ισχύει, τα κριτήρια αυτά είναι, αθροιστικά:

α) 15 ενεργοί αθλητές,

β) Συμμετοχή στο εθνικό ή τοπικό διασυλλογικό πρωτάθλημα και

γ) Συμμετοχή στο 35% των λοιπών διασυλλογικών πρωταθλημάτων που διοργανώνει (αδάπανα για το σωματείο) η ΕΣΟ ή η ΕΣΣΝΑ. Δεν υπόκειται στον περιορισμό αυτόν σωματείο-μέλος που διοργάνωσε ανοιχτό ατομικό τουρνουά στο οποίο συμμετείχαν τουλάχιστον 40 σκακιστές άλλων σωματείων.

Η επιτροπή συμφώνησε καταρχήν ότι ο αριθμός των 15 ενεργών αθλητών αποδείχτηκε υπερβολικός και ότι αρκεί ο νόμιμα ελάχιστος αριθμός των 10 ενεργών αθλητών. Η επιτροπή συμφώνησε επίσης ότι θα πρέπει να διατηρηθούν τα κριτήρια αγωνιστικής και οργανωτικής δραστηριότητας, αλλά δεν μπόρεσε να καταλήξει ακόμη σε συγκροτημένη πρόταση (η συζήτηση διακόπηκε για να συνεχιστεί) καθώς η συζήτηση ανέδειξε διάφορα προβλήματα:

Α. Πώς ορίζεται η συμμετοχή. Εδώ υπήρξε εύκολα η συμφωνία ότι συμμετοχή σημαίνει αγωνιστική παρουσία σε περισσότερες από τις μισές προγραμματισμένες αγωνιστικές της διοργάνωσης. Αυτό βέβαια αλλάζει την τρέχουσα πρακτική στη χρήση των αγώνων Κυπέλλου για επιβεβαίωση αγωνιστικής δραστηριότητας (με την ως σήμερα ερμηνεία αρκεί ένας αγώνας μιας ομάδας, όπου αρκεί να παρατάξει δύο σκακιστές,για να θεωρηθεί ότι είχε συμμετοχή).

Πατήστε εδώ για τη συνέχεια

27 Ιανουαρίου, 2009 Posted by | ΕΣΣΝΑ, ΘΕΣΜΟΙ | , , | 2 Σχόλια

Σκακιστική βιβλιοθήκη «Γεώργιος Ιωακειμίδης»

Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στα ιστολόγια Σκακιστής και  Ελληνικό σκακιστικό ιστολόγιο για τη σκακιστική βιβλιοθήκη του αείμνηστου Γιώργου Ιωακειμίδη, πήρα το επόμενο ενημερωτικό σημείωμα-επιστολή. Ο αποστολέας είναι άνθρωπος στον οποίο έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, γνώστης του θέματος σε βάθος, πολύ γνωστός στην ελληνική και τη θεσσαλονικιώτικη σκακιστική κοινότητα και, για προφανείς λόγους στοιχειώδους λεπτότητας, επιθυμεί να  διατηρήσει την ανωνυμία του.

Η σκακιστική βιβλιοθήκη «Γεώργιος Ιωακειμίδης» λειτουργεί εντός της Δημοτικής βιβλιοθήκης Τριανδρίας (σε ιδιόκτητο χώρο, επί της οδού Αμοργού 29, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες 9.00-20.00). Είναι δωρεά του Αχιλλέα και της Μαρίας Ιωακειμίδη (πατέρα και αδελφής του Γιώργου) που επιθυμούσαν την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των βιβλίων αυτών.

Η πρόσβαση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Τριανδρίας είναι ιδιαίτερα εύκολη, αφού απέχει από το κέντρο της πόλης 2 χλμ, είναι κοντά σε όλες τις πανεπιστημιακές σχολές, έχει εύκολη πρόσβαση από τον περιφερειακό, ενώ εξυπηρετείται και από τα αστικά λεωφορεία 17 και 37.
Η βιβλιοθήκη καταλαμβάνει ξεχωριστό χώρο που διαθέτει και δύο σκακιέρες, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επιτόπια μελέτη των βιβλίων.
Το προσωπικό της δημοτικής βιβλιοθήκης Τριανδρίας ανέρχεται σε 4 άτομα.

Η δωρεά έγινε το καλοκαίρι του 2008, δηλαδή ένα έτος μετά την απώλεια του Γ. Ιωακειμίδη.

Ηδη έχουν καταγραφεί, ταξινομηθεί και είναι στη διάθεση του κοινού (που μπορεί και να τα δανειστεί) τα 2/3 του συνόλου των 1400 περίπου βιβλίων και των εκατοντάδων τευχών των περιοδικών. Η ολοκλήρωση του επίπονου αυτού έργου (το σύνολο σχεδόν των βιβλίων είναι ξενόγλωσσα: αγγλικά, γερμανικά, ρωσικά, γαλλικά, κ.ά.) –που γίνεται από εξειδικευμένους βιβλιοθηκονόμους– αναμένεται για τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους.

Παράλληλα, 50 περίπου βιβλία (κυρίως ελληνικά) προσφέρθηκαν από την οικογένεια Ιωακειμίδη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ωραιοκάστρου.

Σημειώνεται ότι η σκακιστική βιβλιοθήκη «Γεώργιος Ιωακειμίδης» είναι χρηστική και όχι συλλεκτική, με τον κύριο όγκο των βιβλίων να αποτελούν τα ανοίγματα, οι συλλογές παρτίδων και οι βιογραφίες σκακιστών καθώς και βιβλία που αφορούν το μέσον της παρτίδας και στρατηγική-τακτική. Είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου και στόχος είναι ο συνεχής εμπλουτισμός της, έτσι ώστε να καταστεί μια σημαντική πηγή σκακιστικής μάθησης και γνώσης.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως –λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου των βιβλίων– δεν ήταν καθόλου εύκολη η ανεύρεση κατάλληλων δημόσιων ή δημοτικών βιβλιοθηκών που δέχοντανι να φιλοξενήσουν μία θεματικά εξειδικευμένη συλλογή. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Τριανδρίας δέχθηκε να δημιουργηθεί η βιβλιοθήκη «Γεώργιος Ιωακειμίδης» με τη δέσμευση να λειτουργεί με τρόπο άρτιο κ αι με ειδική μνεία που να προστατεύει τα βιβλία αυτά διά παντός.

Είναι χαρακτηριστικό το άρθρο σε πρόσφατο τεύχος του περιοδικού «Σκάκι για όλους» όπου ο κ. Συγγρός, συλλέκτης σκακιστικών βιβλίων, δεν έχει καταφέρει –έως τώρα– να βρει στέγη για την μεγάλης σπουδαιότητας συλλογή του. Την ίδια έλλειψη ανταπόκρισης συνάντησαν και οι προσπάθειες που είχαν γίνει από την οικογένεια ώστε η βιβλιοθήκη του Γ. Ιωακειμίδη να στεγαστεί στην κεντρική δημοτική βιβλιοθήκη του δήμου Θεσσαλονίκης.

Τα προφανή οφέλη από τη στέγαση της βιβλίων του Γεωργίου Ιωακειμίδη σε μία δημόσια/δημοτική βιβλιοθήκη είναι πάρα πολλά και δεν χρειάζεται να απαριθμηθούν. Και μόνον ότι αποτελούν κοινό κτήμα όλου του σκακιστικού κόσμου, με εύκολη πρόσβαση και εξασφαλισμένη διαφύλαξη είναι πάρα πολύ θετικά στοιχεία, σε αντίθεση με την υποτυπώδη λειτουργία μικρών βιβλιοθηκών σε σκακιστικούς συλλόγους, όπου η χρήση τους περιορίζεται στα μέλη του συλλόγου και σε βάθος χρόνου τα βιβλία αυτά χάνονται.

Τέλος επισημαίνεται ότι οι μεγαλύτερες σκακιστικές βιβλιοθήκες παγκοσμίως φιλοξενούνται σε δημόσιες βιβλιοθήκες, όπως αυτή της Χάγης, του Κλήβελαντ, κ.ά. και δημιουργήθηκαν από δωρεές συλλεκτών ή σκακιστών και φυσικά αποτελούν σημεία αναφοράς για κάθε μελετητή ή σκακιστή της παγκόσμιας κοινότητας. Ας ευχηθούμε ότι θα καταφέρουμε κάποια στιγμή και στη χώρα μας να δημιουργήσουμε μια τέτοιας εμβέλειας βιβλιοθήκη.

26 Ιανουαρίου, 2009 Posted by | ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ, ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | , , , , | 1 σχόλιο

Η αναθεώρηση του καταστατικού της ΕΣΣΝΑ

Η τετραετία 2004-2008 ήταν θυελλώδης στα διοικητικά της ΕΣΣΝΑ, καθώς σημαδεύτηκε από δύο αρχαιρεσίες, τρεις διαφορετικές διοικήσεις, αναστάτωση και αναταραχή. Όπως γνωρίζουν οι αναγνώστες, πολλά από αυτά είναι αναμενόμενα επειδή, πώς να το κάνουμε, η Ένωση των Σκακιστικών Σωματείων του Νομού Αττικής είναι μια ένωση με ιδιαιτερότητες. Ακόμη και στη Γενική Συνέλευση των πρόσφατων αρχαιρεσιών, όπου υπήρξαν προβλήματα στην κατανομή των εδρών, ήταν πάνδημο το αίτημα προς την ισχυρή διοίκηση που αναδείχθηκε να προχωρήσει το ταχύτερο σε τροποποίηση του καταστατικού (δείτε το εδώ).

Μία από τις πρώτες ενέργειες της νέας διοίκησης ήταν επομένως ο ορισμός μιας διαπαραταξιακής ειδικής επιτροπής αναθεώρησης του καταστατικού, από τους Πέτρο Κολυβά (τέως πρόεδρο της ΕΣΣΝΑ, ως πρόεδρο της επιτροπής), Γιάννη Γαλάνη (σημερινό πρόεδρο της ΕΣΣΝΑ), Οδυσσέα Βαζελάκη (τέως πρόεδρο και σήμερα μέλος του ΔΣ της ΕΣΣΝΑ), Χρήστο Γκορίτσα (νομικό και σημερινό γραμματέα της ΕΣΣΝΑ) και Παν. Δρεπανιώτη (τέως αντιπρόεδρο της ΕΣΣΝΑ) για να εισηγηθεί τις απαραίτητες προσαρμογές στο καταστατικό με βάση τις πρόσφατες εμπειρίες αλλά και τις μελλοντικές προκλήσεις.

Η επιτροπή συνεδρίασε χτες για πρώτη φορά, καθόρισε το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών μέχρι την καταστατική Γενική Συνέλευση που θα είναι, μέσες-άκρες, το εξής:

  • 12 Μαρτίου: Ημερίδα παρουσίασης και συζήτησης επί των προτάσεων της επιτροπής.
  • 9 Απριλίου: Εξέταση της εισήγησης της επιτροπής από το ΔΣ της ΕΣΣΝΑ και διαμόρφωση της τελικής πρότασης, προκήρυξη της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης.
  • 24 Μαΐου: Καταστατική Γενική Συνέλευση

Το αρχικό έργο της επιτροπής θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να κοινοποιηθεί πριν από την ημερίδα, αλλά η επιτροπή θα συνεδριάσει και μετά την ημερίδα για να ενσωματώσει στην πρότασή της και τις χρήσιμες ιδέες που ενδεχομένως θα ακουστούν εκεί.

Στη χτεσινή συνεδρίαση συμφωνήσαμε ότι όσο μεγαλύτερη θα είναι η ενεργή ανάμιξη των σωματείων και των σκακιστών στην προκαταρκτική συζήτηση, τόσο καλύτερο θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Για το σκοπό αυτό, ανοίγοντας  ένα πρώτο βήμα συζητήσεων, παρουσιάζω σήμερα από αυτό το άρθρο τις σημειώσεις εργασίας (πατήστε εδώ) από την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής μας. Υπογραμμίζω ότι είναι σημειώσεις εργασίας (δηλαδή δεν έχουν καν φτάσει ακόμη στο επίπεδο της τελικής εισήγησης).

Ενδεικτικά αναφέρω επίσης ότι συζητώντας κατά τη χτεσινή συνεδρίαση, επισημάναμε ενδεικτικά ως πολύ κρίσιμα θέματα για τις επόμενες συνεδριάσεις:

  • τη σαφέστερη διατύπωση των όρων της εφαρμογής της απλής αναλογικής (π.χ. πώς θα διασφαλιστεί μαθηματικά ότι η πρώτη παράταξη δεν θα παίρνει λιγότερο από το 50% των εδρών όταν έχει πάρει πάνω από το 50% των ψήφων, πόσοι σταυροί θα πρέπει να μπαίνουν στα ψηφοδέλτια, αν υπάρχει η δυνατότητα να επεκταθεί η αιρετότητα και σε άλλες, π.χ. τις περιφερειακές επιτροπές, και με ποιες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις)
  • τις διαδικασίες συγκρότησης και τη διασαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων των μελών του ΔΣ (π.χ. μέχρι πότε θα μπορεί να είναι άκαρπη η ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου, ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός θέσεων που θα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτονται και τι θα γίνεται διαφορετικά, πόσες συνεχόμενες και πόσες συνολικές απουσίες των μελών θα επιτρέπονται πριν αντικατασταθούν)
  • τις διαδικασίες έγκρισης απολογισμών και την αποσύνδεσή τους από την άμεση συνέχιση της διοίκησης (π.χ. με αυτόματη διαδικασία μομφής που θα απαιτεί θετική ψήφο για να ισχύσει αν δεν εγκριθεί ο απολογισμός)
  • τα κριτήρια για το δικαίωμα ψήφου των σωματείων-μελών

Η επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής ορίστηκε για τις 22/1 (7 μ.μ.) στον Πανελλήνιο.

10 Ιανουαρίου, 2009 Posted by | ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ, ΕΣΣΝΑ, ΘΕΣΜΟΙ | , , , , | Σχολιάστε

Σχολικά πρωταθλήματα στην Αττική

trellosΝα ζητήσω πρώτα-πρώτα συγγνώμη από τους αναγνώστες του ιστολογίου που δεν έχουν την αμφιλεγόμενη τύχη να κατοικούν στο «ιοστεφές λεκανοπέδιο» (τρομάρα μας)… Το θέμα (και) αυτού του άρθρου είναι αθηνοκεντρικό — και επομένως, ίσως δεν ενδιαφέρει καθόλου ή ίσως φαίνεται πολυτελές για ολόκληρες περιφέρειες που δεν μπορούν να παίζουν σκάκι σχεδόν όπου, όπως, και όποτε θέλουν.

Όπως έγραψα ξεκινώντας αυτό το ιστολόγιο, έχω την εντύπωση ότι η αλλαγή στα κίνητρα του αθλητικού νόμου και η αναβάθμιση των σχολικών πρωταθλημάτων είναι μία από τις σημαντικότερες θεσμικές παρεμβάσεις της Πολιτείας στο ελληνικό σκάκι. Προφανώς ελάχιστοι συμμερίζονται τη γνώμη μου αυτή, αφού η οργάνωση και των φετινών σχολικών πρωταθλημάτων ακολουθεί τη γνωστή πεπατημένη των τελευταίων χρόνων. Στη Γενική Συνέλευση της ΕΣΟ ακούστηκε ότι θα περιμένουμε την παρέμβαση και τις οδηγίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας …μακάρι, αλλά τα υπουργεία δεν συνηθίζουν να παρεμβαίνουν με ευχαρίστηση σε υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται (λαϊκά: τους γίνονται πάσα) από νομοσχέδια άλλων υπουργείων (εδώ: του Πολιτισμού).

Παράλληλα με αυτή τη θεσμική αλλαγή όμως, έχουμε στην Αττική και την ενεργοποίηση του αποκεντρωτικού σχεδιασμού των σχολικών πρωταθλημάτων, σε συνδυασμό και με τις αλλαγές στο αγωνιστικό πρόγραμμα. Για να μπορεί να κατανοήσει και ο εκτός Αττικής αναγνώστης που άντεξε ως εδώ, να εξηγήσω ότι στην Αττική έχουμε σχολικα πρωταθλήματα σε πολλά επίπεδα:  Διαμερισματικά (κατά βάση στους μεγάλους Δήμους, Αθήνας και Πειραιά), Δημοτικά και Διαδημοτικά (που οργανώνονται με πρωτοβουλίες των τοπικών σωματείων), Περιφερειακά και Κεντρικό (που οργανώνονται με πρωτοβουλία της ΕΣΣΝΑ).

Πατήστε εδώ για τη συνέχεια

9 Ιανουαρίου, 2009 Posted by | ΕΣΣΝΑ, ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΑΚΙ, ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ | , , | Σχολιάστε

Σκέψεις για τον πίνακα των Έλο της FIDE

GM Στράτος Γρίβας

GM Στράτος Γρίβας

Με αφορμή τη δημοσίευση των νέων διεθνών βαθμών αξιολόγησης από τη FIDE, δημοσιεύω σήμερα το παρόν άρθρο που είχε την καλοσύνη να ετοιμάσει ειδικά για τα ε, σ, π ο GM Στράτος Γρίβας, μέλος της επιτροπής προπονητών της FIDE. Όπως γνωρίζουν οι τακτικοί αναγνώστες του ιστολογίου, δεν συμμερίζομαι αναγκαστικά όλες τις απόψεις του, ιδιαίτερα στα περί αναγκαιότητας  ή όχι των ελληνικών έλο, αλλά θεωρώ παρόλα αυτά σημαντική και ενδιαφέρουσα την παρούσα συνεισφορά του στο δημόσιο διάλογο για τα σκακιστικά πράγματα —και όπως είχα δεσμευτεί ξεκινώντας αυτό το ιστολόγιο πριν από τρεις μήνες (και πιστεύω ότι τήρησα μέχρι σήμερα), αυτό που με ενδιαφέρει είναι η συζήτηση για την ουσία των πραγμάτων.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ELO ΤΗΣ FIDE

Η μονάδα μέτρησης δυναμικότητας που χρησιμοποιείται στο σκάκι εδώ και 40 περίπου χρόνια από την FIDE, έχει δημιουργήσει θετικές και αρνητικές καταστάσεις και απόψεις. Κατά τη γνώμη μου, το σύστημα ELO μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση της δυναμικότητας ενός σκακιστή όταν βασίζεται σε μεγάλο αριθμό «καταμετρημένων» παρτίδων (60-70 τουλάχιστον) και σε ένα βάθος 2-3 χρόνων. Αλλά και πάλι τα συγκεκριμένα δεδομένα είναι πολύ γενικά.

Ένα ερώτημα που πλανάται στο μυαλό πολλών σκακιστών, είναι ο λεγόμενος πληθωρισμός του ELO, καθώς όλο και περισσότεροι σκακιστές παγκοσμίως επιτυγχάνουν την είσοδό τους σε αυτή την περιβόητη λίστα. Σίγουρα ο πληθωρισμός αυτός υπάρχει και είναι λογικός (και μαθηματικός), αφού παρατηρούμε ότι η κορυφή συνεχώς μεγαλώνει. Σε διάφορες συζητήσεις που είχα με τους υπεύθυνους της FIDE, αλλά και στην Επιτροπή Προπονητών της FIDE (FIDE Trainers’ Committee), τα συμπεράσματα είναι τα εξής:

  1. Ο πληθωρισμός του ELO είναι σχετικά μικρός και αναμενόμενος.
  2. Η αύξηση της κορυφής αλλά και γενικά η παρουσία πολλών σκακιστών με ΕΛΟ 2700+ οφείλεται περισσότερο στην άνοδο και στην καλύτερη εκπαίδευση και επιστημονική κατανόηση του σκακιού.

Για να καταλάβουμε περισσότερο τη συγκεκριμένη άποψη, θα πρέπει να έχουμε κάποια παραδείγματα (θα χρησιμοποιήσω τον εαυτό μου, ώστε να αποφύγω να «θίξω» άλλους σκακιστές).

Πατήστε εδώ για τη συνέχεια

4 Ιανουαρίου, 2009 Posted by | ΕΛΟ | , , | 5 Σχόλια

Νέα κέρματα στα πορτοφόλια μας

Νέα (αλλά δυστυχώς όχι οπωσδήποτε περισσότερα) κέρματα του ευρώ θα μπουν από τις 2 Ιανουαρίου στα πορτοφόλια μας, και μάλιστα με διπλή αφορμή:

2e-newcoin-elΗ πρώτη είναι η ενιαία αναμνηστική έκδοση ενός κέρματος των 2 ευρώ και από τις 16 χώρες της ευρωζώνης με αφορμή τα δέκα χρόνια από τη δημιουργία της ευρωπαϊκής νομισματικής μονάδας —του ευρώ. Αριστερά απεικονίζεται η ενιαία όψη για τα ελληνικά αναμνηστικά (στις άλλες χώρες, όπως μπορείτε να δείτε εδώ, αλλάζει απλώς η αντίστοιχη επιγραφή).

Η απεικόνιση, κάτι ανάμεσα σε παιδικό και σε πρωτόγονο, επισημαίνει το πέρασμα στη δεύτερη δεκαετία της ζωής του ευρώ, στην «άγουρη εφηβεία» του.

Με αφορμή τα δέκα χρόνια του ευρώ, αξίζει να δείτε εδώ το σχετικό αφιέρωμα από τη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Στον ιστότοπο της εφημερίδας θα βρείτε επίσης, συγκεντρωμένα, εννέα κατατοπιστικά βίντεο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για ειδικά θέματα που έχουν σχέση με το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα.

2_euro_coin_skΗ δεύτερη αφορμή είναι η είσοδος της Σλοβακίας στην ευρωζώνη. Το …μισό αποτέλεσμα του βελούδινου διαζύγιου και της διάσπασης της Τσεχοσλοβακίας γίνεται η πρώτη χώρα μέλος της ΕΕ που υπήρξε μέλος της Comecon και εγκαταλείπει το βραχύβιο εθνικό της νόμισμα, την κορόνα, υπέρ του ευρώ.

Στην εικόνα δεξιά απεικονίζεται η εθνική όψη του σλοβακικού δίευρου, με το εθνόσημο της χώρας (που προέρχεται από τον ανάλογο διπλό σταυρό στο εθνόσημο της Ουγγαρίας, που αποδίδεται με τη σειρά του σε βυζαντινές επιδράσεις, δείτε π.χ. εδώ). Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη μικρή αυτή κεντροευρωπαϊκή δημοκρατία εδώ και να δείτε εδώ την εθνική όψη των υπόλοιπων σλοβακικών κερμάτων του ευρώ (που λόγω του μικρού αριθμού τους σπάνια θα φτάνουν μέχρι την Ελλάδα).

2 Ιανουαρίου, 2009 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, ΕΥΡΩ | , , , , | Σχολιάστε

Δραστηριότητες (Οδηγίες χρήσης)

actionsΣτην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης θα παρατηρήσετε μια νέα επιλογή: την καρτέλα Δραστηριότητες.

Ο σκοπός αυτής της καρτέλας είναι να προσφέρει το κατάλληλο υπόβαθρο για να μπορούν οι διοργανωτές να αναρτούν απευθείας τα δελτία τύπου σχετικά με τις σκακιστικές διοργανώσεις και λοιπές πρωτοβουλίες τους. Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα γεγονότα που διοργανώνονται στο ελληνικό σκάκι και αναζητούν πάντα και άλλους δρόμους προς τη δημοσιότητα και ο ιστολόγος μπορεί να τα αδικήσει μην προσφέροντάς τους τη σωστή προβολή.

eikonitsesΣυνιστούμε επίσης σε κάθε ενδιαφερόμενο να κάνει ακόμη πιο εμφανή την παρουσία της ανακοίνωσής του χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό λογότυπό του —αρκεί μια απλή εγγραφή του email του στον ιστότοπο της gravatar. Η διαδικασία είναι δωρεάν, γρήγορη και ασφαλής, και προβάλλει το χαρακτηριστικό λογότυπο σε κάθε παρέμβαση στα σχόλια σε ιστολόγια wordpress μέσω του συγκεκριμένου λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δίπλα βλέπετε σε μεγέθυνση το χώρο των σχολίων: υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά λογότυπα και δύο αυτόματα λογότυπα με τα οποία έχουν συνδεθεί προσωρινά από το σύστημα οι διευθύνσειςemail των σχολιαστών.

Προσοχή: Δεν μπορείτε να εισάγετε σχόλια σε αυτό το άρθρο — θα πρέπει οπωσδήποτε να περάσετε στην καρτέλα Δραστηριότητες.

2 Ιανουαρίου, 2009 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δραστηριότητες (Οδηγίες χρήσης)

Πρωτοχρονιά στη σκακιέρα

Η περίοδος των διακοπών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς δεν αξιοποιείται σκακιστικά μόνο από την ΕΣΣΝΑ στην Ελλάδα για να …«ταλαιπωρεί» γονείς και νέους σκακιστές (δείτε εδώ  Πώς βλέπει το μαζικό σκάκι μια μαμά). Ίσα-ίσα, παίζεται πολύ σκάκι σε όλο τον κόσμο, και μάλιστα σκάκι υψηλού επιπέδου, άλλοτε σε τουρνουά που έχουν κερδίσει με την πολύχρονη παρουσία τους τον αξιοζήλευτο τίτλο του «παραδοσιακού» και άλλοτε σε τουρνουά που κάνουν τα πρώτα βήματα για την καθιέρωσή τους ή αποτελούν ακόμη και πρωτόφαντες εκδηλώσεις.

Θα μπορούσε κανείς να πει μάλιστα ότι η σχεδόν υποχρεωτική συμμετοχή των νέων και εφήβων σκακιστών στα τοπικά και εθνικά πρωταθλήματα δυσκολεύει πολύ, αν δεν τορπιλίζει ουσιαστικά στην πράξη, την παρουσία μιας αξιόλογης διοργάνωσης για ολόκληρο το γενικό σκακιστικό κοινό αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα, ενώ μπορούν να υπάρξουν και άλλοι δρόμοι όπως δείχνει η Θεσσαλονίκη (με το «πολυχρηστικό» τουρνουά Λευκός Πύργος).

hastingslogo Από τα τουρνουά που έχουν κερδίσει επάξια τον τίτλο του παραδοσιακού, το τουρνουά στο Χέηστινγκς στην Αγγλία είναι, με διαφορά, το αρχαιότερο. Αν και το 1895 διοργανώθηκε εκεί ένα πολύ μεγάλο διεθνές τουρνουά (δείτε εδώ), ως πρώτη διοργάνωση αναφέρεται στον επίσημο πίνακα των αγώνων αυτή που έγινε την Πρωτοχρονιά του 1920/21. Από τότε οι αγώνες συνεχίστηκαν χωρίς διακοπή, με εξαίρεση τις χρονιές του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου (δείτε εδώ όλους τους νικητές). Αυτό το τόσο ιστορικό διεθνές τουρνουά έχει στο παλμαρέ του και Έλληνα νικητή: το 2003/04 ο Βασίλης Κοτρωνιάς (χρόνια πολλά με επιτυχίες!) ισοβάθμησε στην 1η θέση μαζί με τον Rowson. Η φετινή διοργάνωση άρχισε στις 28 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 5 Ιανουαρίου.

enricopaoli

Το πρωτοχρονιάτικο τουρνουά στο Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας γιορτάζει φέτος την 51η παρουσία του. Είναι το γέννημα και θρέμμα μιας θρυλικής προσωπικότητας του ιταλικού σκακιού, του διεθνή μετρ (και επίτιμου GM) Ενρίκο Πάολι (1908-2005, στη φωτογραφία δεξιά) που είχε καταφέρει από το 1957/58, με σύνθημα οι πολλοί με τα λίγα καταφέρνουν πολλά να το κάνει  κτήμα ολόκληρης της πόλης, συλλέγοντας, αξιοποιώντας, και δημοσιοποιώντας και την πιο μικρή οικονομική συνεισφορά από τον καθένα.

Από το 1992 διοργανώνεται από τον τοπικό σύλλογο Ippogriffo και αποτελεί ένα από τα ισχυρά τουρνουά στο σιρκουί της ACP (όπως π.χ. και το περσινό δικό μας Ακρόπολις). Και στη λίστα των νικητών αυτού του τουρνουά υπάρχει η ελληνική σημαία, επειδή το 2003/04 νικητής είχε αναδειχθεί ο Σέρβος Ιγκόρ Μιλαντίνοβιτς (που τότε έπαιζε με τα ελληνικά χρώματα). Ενημέρωση 5/1: Δείτε αναλυτική παρουσίαση του φετινού τουρνουά και περισσότερα για τις ελληνικές συμμετοχές στο ιστολόγιο Νέος Παλαμήδης, εδώ.

riltonsponsor

riltonlogoΤο τρίτο, το νεότερο στη σειρά αυτών των πρωτοχρονιάτικων τουρνουά που παρουσιάζουμε εδώ, είναι το Ρίλτον Καπ στη Στοκχόλμη, στη Σουηδία. Βασισμένο στη χορηγία ενός Σουηδού μαικήνα του σκακιού, του  γιατρού και σκακιστή Τόρε Ρίλτον (1904-1983, στη φωτογραφία δεξιά), που κληροδότησε με ένα εκατομμύριο κορόνες τη διοργάνωση, γιορτάζει φέτος «μόνο» την 38η παρουσία του (δείτε εδώ τους προηγούμενους νικητές).

Όπως θα έπρεπε να είναι αναμενόμενο, αφού ο Βασίλης Κοτρωνιάς είναι πια πρακτικά κάτοικος της Σουηδίας, το όνομά του  βρίσκεται ανάμεσα στων νικητών και αυτού του τουρνουά: Ο Βασίλης ήταν ισόβαθμος στην 1η θέση το 2006/07 και το 2007/08.

2 Ιανουαρίου, 2009 Posted by | ΘΕΣΜΟΙ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | , , , , , , , | Σχολιάστε