ελληνικά, σκακιστικά, πολιτικά

αναλύσεις και συζητήσεις

Εισηγήσεις για αλλαγές στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΣΣΝΑ

Στη δεύτερη συνεδρίασή της (πατήστε εδώ για την πρώτη συνεδρίαση) η επιτροπή Καταστατικού της ΕΣΣΝΑ ασχολήθηκε με δύο κατηγορίες θεμάτων, μπαίνοντας στον πυρήνα πρόσφατων και επίκαιρων προβλημάτων στην επίλυση των οποίων το καταστατικό αποδείχτηκε ασαφές ή ξεπερασμένο από τις εξελίξεις, αλλά δεν κατέληξε ακόμη σε οριστικές διατυπώσεις. Τα θέματα όπου η συζήτηση προχώρησε ή και κατέληξε αφορούσαν λεπτομέρειες των διαδικασιών των Γενικών Συνελεύσεων (ακολουθούν σε αυτό το άρθρο ) και τα προβλήματα στην εφαρμογή αγωνιστικών και οργανωτικών κριτηρίων για το δικαίωμα ψήφου. Ειδικότερα για τις ΓΣ:

1) Για το εκλογικό σύστημα. Η επιτροπή ομόφωνα συμφώνησε στην ανάγκη να διατηρηθεί το σύστημα της απλής αναλογικής, αλλά για την απόλυτα σωστή εφαρμογή του να προστεθούν διευκρινιστικά οι παράγραφοι:

α) Ψηφοδέλτιο που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία (περισσότερο από το 50%) των ψήφων θα έχει και απόλυτη πλειοψηφία (περισσότερο από το 50%) των εδρών στο ΔΣ. Προς τούτο, αν απαιτείται, το ψηφοδέλτιο αυτό θα παίρνει την πρώτη αδιάθετη έδρα.

β) Με εξαίρεση την περίπτωση α), η κατανομή των εδρών που μένουν αδιάθετες από την πρώτη κατανομή γίνεται αρχίζοντας από το ψηφοδέλτιο με το μεγαλύτερο αδιάθετο υπόλοιπο.

γ) Σε ισοψηφίες κάθε είδους (και για τη σειρά διάθεσης των εδρών στη β’  κατανομή) θα διενεργείται κλήρωση.

2) Για την εφορευτική επιτροπή (ΕφΕπ). Η επιτροπή συμφώνησε στην εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής κατά την εκλογή προεδρείου στην έναρξη κάθε Γενικής Συνέλευσης. Οι πρόσθετες αρμοδιότητες της Εφ.Επ θα είναι:

α) Η διεξαγωγή όλων των ψηφοφοριών

β) Η συνεπικύρωση των πρακτικών των ΓΣ

γ) Σε εκλογική ΓΣ, πριν από την έναρξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας και εφόσον παρευρίσκεται δικαστικός αντιπρόσωπος, ένα από τα τρία αιρετά μέλη θα αποχωρεί (εθελοντικά ή με κλήρωση) και θα αντικαθίσταται από το δικαστικό αντιπρόσωπο (ο οποίος θα αναλαμβάνει και την προεδρία της ΕφΕπ).

3) Για τα πρακτικά των ΓΣ. Η επιτροπή συμφώνησε ότι η διαδικασία ανάγνωσης και επικύρωσης των πρακτικών της προηγούμενης ΓΣ μετατρέπεται συχνά σε τελετουργία αφού μπορεί από την προηγούμενη ΓΣ να έχει μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα και η σύνθεση των δύο συνελεύσεων να διαφέρει ριζικά. Πιο παραγωγική φαίνεται η έγκριση των πρακτικών από ένα ειδικό όργανο, που θα αποτελούν ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και η Εφορευτική Επιτροπή της ΓΣ και η γρήγορη δημοσίευσή τους για άμεση ενημέρωση τωνσωματείων. Έμεινε ως θέμα συζήτησης αν θα πρέπει τα πρακτικά να συνεπικυρώνονται και από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του ΔΣ, ως εκπροσώπων και συνεχιστών των αποφάσεων των ΓΣ.

4) Έκτακτη ΓΣ με πρωτοβουλία των σωματείων: Η επιτροπή συμφώνησε ότι είναι σκόπιμο να διευκολύνεται η σύγκληση έκτακτης ΓΣ με θέμα που προτείνεται από πολλά σωματεία και εισηγείται τη μείωση του απαιτούμενου ποσοστού των αιτούντων σωματείων από το 50% που προβλέπεται σήμερα στο 33%.

5) Διαδικασία άρσης της εμπιστοσύνης στο ΔΣ: Η επιτροπή συμφωνεί ότι αποτελεί θετικό κεκτημένο για τη ΓΣ της ΕΣΣΝΑ ο συνυπολογισμός των λευκών κατά τη διαδικασία έγκρισης των απολογισμών επειδή δεν εγκλωβίζει το σώμα και επιτρέπει τη σαφέστερη διατύπωση της άποψης των μελών του. Με αφορμή όμως την πρόσφατη εμπειρία, όπου δημιουργήθηκε πολύμηνη διοικητική αναταραχή όταν ένα ΔΣ παραιτήθηκε επειδή ο απολογισμός του δεν συγκέντρωσε την απόλυτη αλλά μόνο τη σχετική πλειοψηφία, η επιτροπή προτείνει την εισαγωγή της διαδικασίας άρσης της εμπιστοσύνης στο ΔΣ.
Η διαδικασία αυτή θα υφίσταται μόνο σε τακτικές (όχι εκλογικές) απολογιστικές ΓΣ και θα ενεργοποιείται αμέσως μετά τη διαδικασία ψήφισης των απολογισμών και εφόσον δεν υπερψηφιστεί ο διοικητικός ή ο οικονομικός απολογισμός. Το ερώτημα θα είναι: «Εμπιστεύεστε το ΔΣ να συνεχίσει να διοικεί την ΕΣΣΝΑ ή όχι «Να παραιτηθεί το ΔΣ της ΕΣΣΝΑ;» (δείτε τα σχόλια για τις διαγραφές!) και εφόσον πάρει περισσότερες θετικές ψήφους από το 50% των παρόντων, η ΓΣ θα πρέπει να τερματίζεται αμέσως και, μέσα σε 24 ώρες, το ΔΣ να προκηρύσσει αρχαιρεσίες το ταχύτερο δυνατό με βάση τις προθεσμίες του καταστατικού, ασκώντας μέχρι τότε τη διοίκηση διεκπεραιωτικά και μόνο.
Αν το ερώτημα άρσης εμπιστοσύνης δεν υπερψηφιστεί, το ΔΣ θα συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του και η ΓΣ θα συνεχίζεται κανονικά.

27 Ιανουαρίου, 2009 - Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, ΕΣΣΝΑ, ΘΕΣΜΟΙ | , , , , ,

5 Σχόλια »

 1. Το ερώτημα «Εμπιστεύεστε το ΔΣ να συνεχίσει να διοικεί την ΕΣΣΝΑ ή όχι;» είναι διαζευκτικό, συνεπώς δεν μπορεί να πάρει θετικές ψήφους. Κάτι πρέπει να αλλάξει στην διατύπωση που χρησιμοποιείται στο παραπάνω κείμενο.

  Σχόλιο από Ηλίας Κουρκουνάκης | 27 Ιανουαρίου, 2009

 2. Ηλία έχεις απόλυτο δίκιο, η διατύπωση θα πρέπει να είναι απλώς «Εμπιστεύεστε το ΔΣ να συνεχίσει να διοικεί την ΕΣΣΝΑ;» χωρίς τη διάζευξη. Ελπίζω να υπάρξουν και άλλες παρατηρήσεις που θα μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε έγκαιρα προβλήματα ουσίας ή διατύπωσης.

  Σχόλιο από dokiskaki | 28 Ιανουαρίου, 2009

 3. […] της ΕΣΣΝΑ Στη δεύτερη συνεδρίασή της (δείτε σχετικά και εδώ), η επιτροπή αναθεώρησης του καταστατικού της ΕΣΣΝΑ […]

  Πίνγκμπακ από Δικαίωμα ψήφου και αγωνιστικά κριτήρια στο καταστατικό της ΕΣΣΝΑ « ελληνικά, σκακιστικά, πολιτικά | 28 Ιανουαρίου, 2009

 4. Δυστυχώς, και η διόρθωση χρήζει διόρθωσης. Διότι, αν το ερώτημα είναι «Εμπιστεύεστε το ΔΣ να συνεχίσει να διοικεί την ΕΣΣΝΑ;», τότε δεν μπορεί στη συνέχεια «εφόσον πάρει περισσότερες θετικές ψήφους από το 50% των παρόντων, η ΓΣ θα πρέπει να τερματίζεται αμέσως και, μέσα σε 24 ώρες, το ΔΣ να προκηρύσσει αρχαιρεσίες το ταχύτερο δυνατό». Η ανανέωση της εμπιστοσύνης σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να διεξαχθούν νέες εκλογές.

  Σχόλιο από Ηλίας Κουρκουνάκης | 30 Ιανουαρίου, 2009

 5. Ευχαριστώ και για τη νέα διόρθωση (τα μπαλώματα θέλουν διπλή προσοχή). Το σκεπτικό αυτής της διαδικασίας είναι ο διαχωρισμός της κριτικής των παρελθόντων από την εμπιστοσύνη (ή έστω την ανοχή) για τη μελλοντική δράση του ΔΣ. Καθώς τα λευκά λειτουργούν ως οιονεί αρνητικές ψήφοι στη διαδικασία των απολογισμών (αν ψηφίζουν είκοσι με αποτέλεσμα δέκα ναι και δέκα λευκά, ο απολογισμός δεν υπερψηφίζεται) θα πρέπει να υπάρχει ένα ερώτημα για να διασαφηνιστεί αν το σώμα (και ενδεχομένως, «τα λευκά») θέλουν ή έστω ανέχονται το ΔΣ να συνεχίσει να διοικεί της ΕΣΣΝΑ. Συνεπώς το ερώτημα θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε αν ο απολογισμός καταψηφίστηκε επειδή υπάρχει πλειοψηφική αρνητική στάση των σωματείων (με άλλα λόγια, όταν στο παράδειγμα με τους απολογισμούς όπου ψήφισαν είκοσι υπήρχαν τουλάχιστον έντεκα όχι) το αποτέλεσμα να μπορεί να μετατραπεί σε θετική ψήφο εκδίωξης του ΔΣ (έντεκα ναι στο ερώτημα «να παραιτηθεί;»), διαφορετικά το ΔΣ να συνεχίζει έχοντας αντιληφθεί το μήνυμα δυσφορίας ή αδιαφορίας των σωματείων (από τις τοποθετήσεις στη ΓΣ και τις διαδικασίες των δύο ψηφοφοριών).

  Σχόλιο από dokiskaki | 30 Ιανουαρίου, 2009


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: