ελληνικά, σκακιστικά, πολιτικά

αναλύσεις και συζητήσεις

Τα άτιμα τα νούμερα

Και ενώ μπορείτε να ψηφίζετε σύμφωνα με τα προσωπικά σας κριτήρια στο λεπτομερές Γκάλοπ του Μέτοικου ή στη σφυγμομέτρηση γενικών αρχών Ας δούμε λοιπόν πόσοι και τι θέλουμε, ας δούμε και λίγους ψυχρούς αριθμούς. Αυτή ειναι η αγωνιστική εικόνα που δίνει ο πίνακας εθνικής αξιολόγησης της ΕΣΟ για μέτρια (έως 7 ή έως 9 παρτίδες), μεσαία (15 ή 22) και έντονη (έως 30 παρτίδες) αγωνιστική δραστηριότητα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010. Η κατάταξη είναι κατά φύλο και κατά ηλικία (με όριο τα 18, δηλαδή ημερομηνία γέννησης την 1/1/1993):

Πίνακας 1. Αριθμητικά στοιχεία

ΑΝΔ Α18 ΕΦΒ Κ18 ΣΑΝΔΡ ΓΥΝ Α18 ΝΝΔ Κ18 ΣΓΥΝΚ ΣΕΝΗΛ ΣΚ18 ΣΑΝΑΠ ΓΕΝ Σ ΑΓΩΝ
726 1060 1786 73 349 422 799 1409 1482 2208 7
497 803 1300 44 258 302 541 1061 1105 1602 9
243 411 654 21 143 164 264 554 575 818 15
113 187 300 7 59 66 120 246 253 366 22
59 88 147 2 22 24 61 110 112 171 30

Ο πίνακας δείχνει βέβαια διάφορα ενδιαφέροντα στοιχεία, αλλά το πιο ανησυχητικό είναι η ανυπαρξία του γυναικείου σκακιού. Επίσης, κάτι που ίσως πολλοί δεν περίμεναν, την αριθμητική υπεροχή του εφηβικού έναντι του αντρικού σκακιού σε όλα τα επίπεδα δραστηριότητας. Ας τα δούμε με ποσοστά:

Πίνακας 2. Ποσοστιαία στοιχεία

ΑΝΔ Α18 ΕΦΒ Κ18 ΣΑΝΔΡ ΓΥΝ Α18 ΝΝΔ Κ18 ΣΓΥΝΚ ΣΕΝΗΛ ΣΚ18 ΣΑΝΑΠ
32,9% 48,0% 80,9% 3,3% 15,8% 19,1% 36,2% 63,8% 67,1%
31,0% 50,1% 81,1% 2,7% 16,1% 18,9% 33,8% 66,2% 69,0%
29,7% 50,2% 80,0% 2,6% 17,5% 20,0% 32,3% 67,7% 70,3%
30,9% 51,1% 82,0% 1,9% 16,1% 18,0% 32,8% 67,2% 69,1%
34,5% 51,5% 86,0% 1,2% 12,9% 14,0% 35,7% 64,3% 65,5%

Απίστευτη βαριεστιμάρα. Νούμερα, ποσοστά και χασμουρητά. Ας το ζωντανέψουμε μετατρέποντας αυτά τα ποσοστά (με απλή αναλογική, βέβαια) σε έδρες –ή σκακιέρες, αν θέλετε– στην οχταμελή ομάδα.

Πίνακας 3. Αναλογία σε σκακιέρες 8μελούς ομάδας

ΑΝΔ Α18 ΕΦΒ Κ18 ΣΑΝΔΡ ΓΥΝ Α18 ΝΝΔ Κ18 ΣΓΥΝΚ ΣΕΝΗΛ ΣΚ18 ΣΑΝΑΠ
2,6 3,8 6,5 0,3 1,3 1,5 2,9 5,1 5,4
2,5 4,0 6,5 0,2 1,3 1,5 2,7 5,3 5,5
2,4 4,0 6,4 0,2 1,4 1,6 2,6 5,4 5,6
2,5 4,1 6,6 0,2 1,3 1,4 2,6 5,4 5,5
2,8 4,1 6,9 0,1 1,0 1,1 2,9 5,1 5,2

Τώρα αρχίζει να γίνεται σιγά-σιγά ενδιαφέρον. Οι γυναίκες δεν έχουν ούτε μισή σκακιέρα αναλογικά· άρα χρειάζονται επειγόντως ενίσχυση (δεν είναι τυχαίο που οι περισσότεροι σύλλογοι φέρνουν ξένες). Οι άντρες μοιάζει να είναι ευνοημένοι με τις τρεις σκακιέρες τους. Αν φορτωθούν και τις γυναίκες, πριμοδοτούνται μαζί με ολόκληρη σκακιέρα. Σφαγμένοι είναι ασφαλώς οι έφηβοι, όπου η προώθησή τους φαίνεται να έχει αποδώσει καλά –τουλάχιστον αριθμητικά. Παρατηρήστε ότι οι αναπτυξιακές σκακιέρες (με ή χωρίς γυναίκες) είναι παντού περισσότερες από 5.

Ας δούμε όμως σύγκριση των αναλογιών με τα τέσσερα βασικά συστήματα που ακούστηκαν: 3Α-2Ε-1Γ-2 (που ψηφίστηκε), 3Α-3Ε-1Γ-1Ν (η δική μου πρόταση), 4Α-2Ε-2Γ και 5Α-2Ε-1Γ που επίσης συζητήθηκαν. Θετικός αριθμός δείχνει εύνοια, οι αρνητικοί κοκκινίζονται:

Πίνακας 4. Σύγκριση με το σύστημα 3Α-3Ε-1Γ-1Ν

ΑΝΔ Α18 ΕΦΒ Κ18 ΓΥΝ Α18 ΝΝΔ Κ18
0,4 -0,8 0,7 -0,3
0,5 -1,0 0,8 -0,3
0,6 -1,0 0,8 -0,4
0,5 -1,1 0,8 -0,3
0,2 -1,1 0,9 0,0

Πίνακας 5. Σύγκριση με το σύστημα 3Α-2Ε-1Γ-2Ν που ψηφίστηκε

ΑΝΔ Α18 ΕΦΒ Κ18 ΓΥΝ Α18 ΝΝΔ Κ18
0,4 -2,8 0,7 0,7
0,5 -2,0 0,8 0,7
0,6 -2,0 0,8 0,6
0,5 -2,1 0,8 0,7
0,2 -2,1 0,9 1,0

Εδώ, όλοι ξυλεύονται σε βάρος των εφήβων. Η δικη μου πρόταση ήταν τελικά, διαισθητικά και μόνο, πλησιέστερα στο μαθηματικά σωστό (αλλά ζημιώνει τις νεάνιδες), η πρόταση που ψηφίστηκε προσπαθεί να ισορροπήσει το χάσμα εφήβων-νεανίδων. Παρατηρήστε ότι πουθενά δεν αδικούνται αναλογικά οι άντρες!

Πίνακας 6. Σύγκριση με το σύστημα 4Α-2Ε-2Γ

ΑΝΔ Α18 ΕΦΒ Κ18 ΓΥΝ+ΝΝΔ
1,4 -1,8 0,5
1,5 -2,0 0,5
1,6 -2,0 0,4
1,5 -2,1 0,6
1,2 -2,1 0,9

Κι εδώ πάλι, τα θύματα της κατανομής είναι οι έφηβοι. Ο αντρικός «ιμπεριαλισμός» δεν έχει φτάσει όμως στο αποκορύφωμά του:

Πίνακας 7. Σύγκριση με το σύστημα 5Α-2Ε-1Γ

ΑΝΔ Α18 ΕΦΒ Κ18 ΓΥΝ
2,4 -1,8 -0,5
2,5 -2,0 -0,5
2,6 -2,0 -0,6
2,5 -2,1 -0,4
2,2 -2,1 -0,1

Εδώ, οι άντρες «λεηλατούν» όλες τις αναπτυξιακές σκακιέρες. Η λογική γιατί να συζητηθει καν αυτό το παρωχημένο σύστημα δεν είναι σαφής. Ίσως οφείλεται, πολύ απλά, στην πολύ μεγαλύτερη σκακιστική δυναμικότητα, πολιτική ισχύ και κοινωνική παρουσία των αντρών στο σκάκι (και στο διαδίκτυο, ίσως). Είναι όμως το σενάριο που φοβάμαι, όπως φοβάται και ο Μακρόπουλος: Μόλις αφεθεί το σύστημα ελεύθερο, τείνει όχι προς την αριθμητική ισορροπία (θυμηθείτε, σύμφωνα με τα πιο πάνω νούμερα βρίσκεται στις τρεις αντρικές!) αλλά προς την ισοπέδωση των αναπτυξιακών σκακιερών, που δεν έχουν και ψήφο στις ΓΣ και στα ΔΣ της ΕΣΟ!

Οι πίνακες αυτοί είναι μία εκ των υστέρων επιβεβαίωση ότι η πλειοψηφία που ψήφισε τις οχτώ σκακιέρες στις 9/10, με βάση την πείρα δεκαετιών, δεν ήταν τόσο παράλογη όσο γίνεται προσπάθεια να φανεί. Θέλω όμως να είμαι ξεκάθαρος: Δεν έχω στη διάθεσή μου ούτε στοιχεία προηγούμενων αξιολογικών περιόδων, ούτε χρόνο να κάνω αναλυτικότερη μελέτη, συνυπολογίζοντας ίσως παράγοντες ποιότητας, χωροταξίας κλπ. Κατά τη γνώμη μου πάντως, η τάση είναι τόσο σαφής και ξεκάθαρη, που θα με παραξένευε αν ανατρεπόταν ριζικά. Η μόνη αδικημένη κατηγορία είναι των εφήβων, που όμως σωστό είναι να παραχωρήσουν λίγα από τα αναπτυξιακά προνόμιά τους υπέρ των άλλων κατηγοριών που έχουν μείνει από λίγο έως ιδιαίτερα ανησυχητικά (οι γυναίκες) πίσω.

14 Οκτωβρίου, 2010 - Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΚΙ

19 Σχόλια »

 1. Να είμαι ακόμη πιο σαφής. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν κάτι. Δεν είναι απόδειξη αν η απόφαση ήταν σωστή ή όχι. Το πρόβλημα είναι ολοφάνερο, αλλά καμιά φορά, δεν βρισκεται εκεί που νομίζουμε αλλά κάπου πιο βαθιά ή σε διαφορετικό μέρος (teaser για το επόμενο άρθρο).

  Σχόλιο από dokiskaki | 14 Οκτωβρίου, 2010

 2. Νομίζω ότι διαβάζουμε τα ίδια νούμερα ακριβώς ανάποδα.

  Αυτό που λένε τα νούμερα είναι, ότι ΔΕΝ χρειάζεται ανάπτυξη.
  Οι έφηβοι και οι νεάνιδες βρίσκουν διεξόδους να παίξουν, και αυτοί που ΔΕΝ βρίσκουν είναι οι μεγαλύτερες ηλικίες.

  Συνέπεια όλων αυτών τα χαμηλά νούμερα σε μεγαλύτερες ηλικίες.
  Αποτέλεσμα, όταν αδρανόποιείς το σύστημα άνω των 18, μειώνεις των ανταγωνισμό και την ευκαιρία από τους μικρότερους να πάρουν ευκαιρίες παίζοντας με καλύτερους παίκτες. Συνέπεια αυτών να παίζουν μεταξύ τους και να μένουν στάσιμοι (σε γενικές γραμμές, τηρουμένων των αναλογιών και της διαθέσιμης πληροφορίας και δυνατότητας για βελτίωση)

  Εγώ λοιπόν διαβάζοντας τα νούμερα, βλέπω ότι αντίθετο χρειάζεται. Να δραστηριοποιήσουμε τις ανενεργές τάξεις σκακιστών.

  Μπορώ να δώσω πολλά παραδείγματα γιατί η ανάγνωση παραπάνω είναι λανθασμένη αν χρειαστεί. Το σύστημα είναι εκτός ισορροπίας και αν δεν δραστηριοποιηθούν οι +20, θα μείνουν οι μικρότεροι πολλοί μεν, στάσιμοι δε.

  Σχόλιο από Kostas Oreopoulos | 14 Οκτωβρίου, 2010

 3. Χμ,εγω θα εβγαζα τελειως αντιθετα συμπερασματα απο τους πρωτους πινακες.Απο εκει που αρχιζετε να μπαινετε στην αναλυση των επιμερους συστηματων που προταθηκαν στο ΔΣ,εμενα με χανετε,δεν με ενδιαφερει το θεμα.

  Πρωτα,πρωτα μερικες γενικες παρατηρησεις.Το καλενταρι της ΕΣΟ μεσα στο πρωτο εξαμηνο (αυτο οι στατιστικολογοι το λενε καταλληλη επιλογη δειγματος) εχει τα προκριματικα για τα Πανελληνια νεανικα που γινονται τελος Ιουνιου.Αντιστοιχη διοργανωση για τους αντρες δεν υπαρχει με αποτελεσμα τα age groups να παιρνουν ενα ισχυρο bonus σε αριθμο αγωνων.Αν περνατε σαν δειγμα ενα ολοκληρο ετος που θα συμπεριελαμβανε και τα καλοκαιρινα τουρνουα,οπου ενας εργαζομενος εχει την ευκαιρια να αγωνιστει με ανεση χρονου, η εικονα θα ηταν καπως διαφορετικη πιστευω.

  Απο εκει και περα τι βλεπουμε απο τον πρωτο πινακα,που για μενα ειναι και ο πιο σημαντικος; Οι ενεργοι εφηβοι υπερτερουν σε πληθος απο τους αντρες σε αναλογια σχεδον 2:1,ενω η αντιστοιχη συγκριση σε γυναικες/νεανιδες η αναλογια φτανει το 1/6. Κι ολα αυτα ενω τα Age groups καλυπτουν το μεγιστο ενα ηλικιακο φασμα 10 χρονων,και οι Αντρες/Γυναικες ολο το υπολοιπο απο τα 18 και μετα.Εγω αν ημουν μελος του ΔΣ μιας ομοσπονδιας ΟΛΩΝ των σκακιστων θα ανησυχουσα πολυ απο αυτη την εικονα,και θα ξεκινουσα αμεσως προσπαθειες να την ανατρεψω..Τα νουμερα πολυ απλα μας λενε οτι οι σκακιστες χανουν το κινητρο να συνεχισουν το αγωνιστικο σκακι μολις ξεπερασουν τα 18,και οτι ο κυριος ογκος των επισημων αγωνων που διεξαγονται κατα το πρωτο εξαμηνο του ετους γινεται με αντιπαλους κατω των 18.Αυτο θελουμε;

  Πολυ σημαντικο ειναι βεβαια να γινει και μια εκτιμηση γιατι συμβαινει αυτο. Περα απο τα προκριματικα των νεανικων, ειναι φυσικο οι συλλογοι που θα παιξουν στα Διασυλλογικα να θελουν να δωσουν επισημους αγωνες σε σκακιστες που εχουν ελαχιστη η μικρη πειρα στο σκακι.Κανενας δεν βελτιωθηκε διαβαζοντας μονο..

  Απο εκει και περα ειναι γνωστο οτι η ομοσπονδια τα τελευταια χρονια εχει ριξει το βαρος της στα νεανικα,με πληθος διοργανωσεων και εχει παραμελησει καπως το σκακι ενηλικων (ας το πω οσο πιο κομψα μπορω..).

  Μετα απο πληθος αντικινητρων,τοσο πρακτικων οσο και ψυχολογικων (ειναι φυσικο ενας εμπειρος σκακιστης να μην χαιρεται οταν η ομαδα του χανει, ενω εχει νικησει καθαρα στις πανω σκακιερες) για τους ενηλικες λοιπον,ερχεστε τωρα να τους «τιμωρησετε» γιατι δεν συνεχισαν να αγωνιζονται με το ιδιο παθος, παρα τις δικες σας αναπτυξιακες κατευθυνσεις,στερωντας τους και απο αλλους πιθανους αγωνες. Και μαλιστα τους προσαπτετε και οτι χρησιμοποιουν την κοινωνικη τους παρουσια,την πολιτικη τους ισχυ και το πιο ωραιο απ’ολα, την μεγαλυτερη σκακιστικη δυναμικοτητα για να πετυχουν τους ανομους στοχους τους..Ας μην μιλησω για την λεηλασια και την ξηλευση.Μα συγγνωμη,για το Πανελληνιο Διασυλλογικο Πρωταθλημα δεν μιλαμε; Αν δεν παιξουν οι καλυτεροι ποιοι θα παιξουν; Μηπως θα ηταν πολυ πιο απλο να διοργανωσετε ενα διασυλλογικο με 34 η και περισσοτερες ομαδες που θα απαγορευεται ρητα να αγωνιστει καποιος Ελληνας ανω των 18 εκτος αν ειναι γυναικα,και να το κλεισουμε το θεμα; Μην χανουμε και 3 πρωϊνα συζητωντας..

  Εξακολουθω να εχω την αισθηση οτι ξεκινατε απο το συμπερασμα,και κατοπιν ψαχνετε να βρειτε επιχειρηματα.Οφειλω να ομολογησω οτι ειστε πολυ εφευρετικος.Τις τελευταιες μερες νοιωθω σαν να δινω εξετασεις λογικης (βρειτε που εχει λαθος ο συλλογισμος..) Πλακα εχει αλλα εχω κι αλλα πραγματα να κανω..

  Σχόλιο από Mετοικος στην Νισυρο | 14 Οκτωβρίου, 2010

 4. Παρότι συμφωνούμε (πρέπει να το κοιτάξεις αυτό…:) )
  είναι λίγο άδικο να βγάζεις συμπέρασμα ότι έγινε η λάθος αυτή ανάγνωση επι σκοπού. Απλά ένα λάθος φαντάζομαι.

  Σχόλιο από Kostas Oreopoulos | 14 Οκτωβρίου, 2010

 5. Κώστα, το σημείωσα ήδη ότι τα νούμερα είναι αποσπασματικά και δείχνουν πολλά πράγματα και διαβάζονται από πολλές μεριές. Οι παρατηρήσεις και των δύο σας είναι σε πολλά σημεία σωστές. Δεν θέλω να βάλω ζύγι. Τα προβλήματα που εντοπίζετε είναι επίσης υπαρκτά και σοβαρά.

  Αγαπητέ ΜσΝ, δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω τη μια συγκεκριμένη απόφασή μου. Τόσα χρόνια στο σκάκι έχω πάρει και σωστές και λάθος αποφάσεις. Αλλά δεν είναι βασική αρχή ότι αν με λογικά συμπεράσματα φτάνουμε σε προβληματικές λύσεις, θα πρέπει να αναζητήσουμε σε ποιο σημείο είναι το πραγματικό πρόβλημα; Στα δεδομένα, στο σχέδιο, στα λογικά βήματα;

  Είναι σωστή η παρατήρηση για το ποιοι αγωνιζονται και πραγματικά θα ήταν ίσως διαφορετικά τα στοιχεία αν υπήρχε και το προηγούμενο εξάμηνο. Δεν το πιστεύω, ξέρετε, επειδή στις αντρικές σκακιέρες ομάδες Α’ Εθνικής παίζουν ενεργοί σκακιστές.

  Όμως γιατί ένα πρόβλημα σημαντικής οικονομίας που θα έπρεπε να αφορά την Α΄Εθνική έχει γίνει πανελλαδικό πρόβλημα; Το θίξατε ήδη, επειδή θίγει τους σκακιστές και άλλων κατηγοριών που δεν έχουν χρόνο να παίξουν. Μα δεν είναι παράλογη αυτή η σύνδεση;

  Την σχετική άποψή μου την έχω πει και την έχω ξαναπεί. Βλπεω ότι θα πρέπει να συγκεντρώσω τα σκόρπια σε ένα ειδικό αρθράκι, αλλά όπως και εσείς, έτσι και εγώ, πρέπει να εργαστώ για να ζήσω (και να μπορέσω να έχω διαθέσιμο χρόνο και πόρους να βάζω στο σκάκι) –και τις τελευταίες ημέρες το παραξήλωσα.

  Ες αύριον λοιπόν (ας το ελπίσουμε). Σας ευχαριστώ πάντως και εσάς και όλους για όσο χρόνο είναι διατεθειμένοι να αφιερώνουν.

  Σχόλιο από dokiskaki | 14 Οκτωβρίου, 2010

 6. Κατ’ αρχην να πω οτι ειναι η πρωτη φθινοπωρινη μερα στη Νισυρο με βροχες και συχνες διακοπες ρευματος οποτε πιθανον να μην μπορω να παρακολουθησω την συζητηση. Δουλευω με ασυρματο modem.

  Ας κανω και μια ακομα αναγκαια διευκρινηση. Φυσικα και ειναι το διαδικτυακο σας σπιτι και εσεις θα επιλεξετε τα θεματα και τον τροπο με τον οποιο θα ασχοληθειτε μαζυ τους. Ωστοσο μια εικονα απο το gallop υπαρχει ηδη, και αντι να ασχοληθειτε μ’αυτο, διαλεξατε να δωσετε μια «τραβηγμενη» στατιστικα δικαιολογηση της επιλογης σας στην διαρθρωση των 8 σκακιερων,και κανοντας το αυτο μιλατε πολυ απαξιωτικα,εστω και με «χιουμοριστικο» τροπο, για τους ενηλικες σκακιστες.

  Δεν λεω οτι το λαθος ειναι σκοπιμο,λεω οτι πρωτα βγαινει το συμπερασμα και μετα ψαχνουμε για τα επιχειρηματα. Μ’αυτον τον τροπο, οταν εχουμε ηδη το συμπερασμα που θελουμε να καταληξουμε, ειναι ευκολο να γινει λαθος.

  Οχι, η συνδεση δεν ειναι παραλογη, περα απο τις 34 ομαδες της Α’ εθνικης,χανονται 2 θεσεις απο τους ενηλικες και σε ακομα περισσοτερα σωματεια που παιζουν στους Προκριματικους ομιλους, αν ισχυσει η ιδια συνθεση, αλλα και στις πιο κατω κατηγοριες το συστημα αφαιρει το κινητρο στις ομαδες ν’ανεβουν στους ΠΟΑ αφου θα η ανοδος θα οδηγησει σε απωλεια παρτιδων για καποιους σκακιστες.

  Μπορει στην Α’ Εθνικη να παιζουν ενεργοι (ως επι το πλειστο)
  σκακιστες αλλα στα καλοκαιρινα ανοικτα τουρνουα αγωνιζονται και (ενηλικες) σκακιστες επαρχιακων σωματειων που δεν εχουν ευκαιρια για αγωνες τον χειμωνα. Επισης οι εφηβοι-νεανιδες δεν πολυλαμβανουν μερος στα καλοκαιρινα open μια και εχουν ηδη δωσει πολλους αγωνες στην αρχη του καλοκαιριου με τα τελικα των νεανικων (μια αλλη διοργανωση που δεν εχει αντιστοιχη αντρικη) και την Α’ Εθνικη.

  @ Ωραιοπουλος

  Εχω αρχισει ψυχαναλυση εδω και καποιες μερες 🙂

  Σχόλιο από Mετοικος στην Νισυρο | 14 Οκτωβρίου, 2010

 7. Τα πάντα είναι ένας κύκλος

  1) Ο Σύλλογος είναι τα μέλη του. Οι άνθρωποι που προσφέρουν έργο σε αυτόν.
  2) Η συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες είναι ένας τρόπος να διατηρηθεί η επαφή τους με το άθλημα.
  3) Αυτό με την σειρά του προσφέρει πολλά πίσω , εκτός και αν περιμένετε τα πάντα να τα κάνουν οι μπαμπάδες, και όταν μεγαλώσουν τα παιδιά τους να πάρουν την σειρά τους άλλοι γονείς.. κλπ

  Πχ αν τα νούμερα έλεγαν ότι παρτίδες παίζουν μόνο οι Κ18, τι θα μας έλεγε αυτό, ότι πρέπει το διασυλλογικό να γίνεται από εφήβους ? Οχι προφανώς. Μας λέει ότι στραβά αρμενίζουμε και πρέπει να φέρουμε την βάρκα στον σωστό δρόμο. Παρα αναπτυχθήκαμε…!!

  Σχόλιο από Kostas Oreopoulos | 14 Οκτωβρίου, 2010

 8. Τι ωραία που είναι η στατιστική! Βλέπω κι εγώ το γκάλοπ, ΜσΝ, και δεν βγάζω εντελώς ίδια συμπεράσματα (αλλά για να είμαι fair, εγώ βλέπω και πόσοι ψηφίζουν). Ας πούμε, βλέπω ότι δεν ψηφίζουν όλοι σε όλα τα γκάλοπ.

  Λέω να τα αφήσω στον αέρα μέχρι και την Κυριακή, να καρδαμώσει λίγο το δείγμα (αν ήθελα να μην παίξω σωστά, το έκλεινα χτες κι έβγαινα να κάνω την κριτική μου για την στατιστική αβασιμότητά του με το μικρό δείγμα).

  Και θα το ξαναπώ. Είναι διαφορετικό να ρωτήσεις:

  «Συμφωνείτε με την απόφαση της ΕΣΟ να κόψει δύο αντρικές σκακιέρες;» όπου έχει επικεντρωθεί η συζήτηση (και είναι, πραγματικά, μία από τις συνέπειες της απόφασης) και διαφορετικό να ρωτήσεις σύμφωνα με το συνολικό σκεπτικό:

  «Συμφωνείτε με την απόφαση της ΕΣΟ που εξοικονομεί 1500 ευρώ από κάθε σωματείο, διατηρεί κατά το δυνατόν την προηγούμενη αναλογία σκακιερών, και καταργεί δύο σκακιέρες από το υπεραναπτυγμένο εφηβικό σκάκι υπέρ μίας γυναικών και μίας νεανίδων;».

  Σχόλιο από dokiskaki | 14 Οκτωβρίου, 2010

 9. Συμφωνω να το αφησετε μεχρι την Κυριακη.Αν θελετε μαλιστα θα μπορουσα να βαλω ενα σχολιο στο «σκακιστικο» για την διεξαγωγη του gallop εδω. Αυτο σιγουρα θα μεγαλωνε το δειγμα, αλλα πολυ φοβαμαι μονοπλευρα, αν κρινω απο τον τροπο που εχει εκφραστει ο κοσμος εκει για την αποφαση της ΕΣΟ, γι αυτο και απεφυγα να το κανω ως τωρα (πιθανοτατα κι ο Γατος δεν το εκανε για τον ιδιο λογο).

  Η ερωτηση «Συμφωνειτε με την αποφαση της ΕΣΟ να κοψει δυο αντρικες σκακιερες;» που σωστα συνοψιζει το πνευμα της συζητησης που διεξαγεται εδω, δεν περιεχεται στο gallop. H δικη σας τελευταια ερωτηση που σαφως κατευθυνει τον ερωτομενο, πρωτον περιεχει επειχηρηματολογια, δευτερον δεν θα χωρουσε απ’ οτι καταλαβαινω, και τριτον μαλλον εννοειτε: εξοικονομει..για καθε σωματειο και οχι απο καθε σωματειο 🙂
  Αν ηθελα να κατευθυνω τους ανθρωπους που απαντουν θα χρησιμοποιουσα πιο εκλεπτυσμενες μεθοδους. θα διατυπωνα την πρωτη ερωτηση ως: Θεωρειτε πως η αποφαση της ΕΣΟ κινειται προς την λαθος κατευθυνση; Αυτη η μικρη αλλαγη οπως θα σας ελεγε ο καθε επικοινωνιολογος μπορει να παιξει μεγαλο ρολο σ’ εναν αναποφασιστο. Το μονο τετοιο κολπο που θα παραδεχομουν οτι χρησιμοποιησα, ειναι η αυθορμητη στη ροη του λογου αναφορα στην τριτη ερωτηση της Α1, αντι της Α’ εθνικης (υπονοειται η υπαρξη της Α2 οποτε ισως καποιοι δηλωσουν μικροτερο αριθμο συλλογων σκεπτομενοι οτι η ομαδα τους μπορει μια χαρα να παιξει στην Α2). Το οτι εγω ειμαι υπερ της δημιουργιας μιας Α2 κατηγοριας δεν σημαινει και πως θα πραγματοποιηθει..Οπως βλεπετε παιζω κι εγω μ’ανοιχτα χαρτια.

  Το προσεξα κι εγω πως δεν απανταν ολοι και στις 4 ερωτησεις.Δεν βγαινουν τα νουμερα. Νομιζω ωστοσο οτι αν εχετε αποκλεισει το ενδεχομενο διπλης ψηφου ανα επισκεπτη/υπολογιστη εχω μια αρκετα καλη προσεγγιστικη εικονα για το ποσοι εχουν ψηφισει..

  Σχόλιο από Mετοικος στην Νισυρο | 14 Οκτωβρίου, 2010

 10. Έχω αποκλείσει με cookie και ΙΡ. Ωστόσο, αυτά είναι παιχνιδάκια για κάποιον που θα ήθελε να τα ξεπεράσει. Πρέπει να στηριζόμαστε στην εντιμότητα των συνομιλητών μας. Χαίρομαι που το κάνετε και εσείς, και σας διαβεβαιώνω ότι το ίδιο ισχύει και από μένα.

  Δεν είπα ότι η ερώτηση “Συμφωνειτε με την αποφαση της ΕΣΟ να κοψει δυο αντρικες σκακιερες;” υπάρχει. Όμως -ισχυρίζομαι- δεν χρειαζόταν καν να υπάρχει αφού σχεδόν πουθενά δεν εμφανίζεται το σκεπτικό της απόφασης και θα μου έκανε εντύπωση να ψήφιζε υπέρ έστω και ένας ακόμη πέρα από εμένα (αφού δεν ξέρω αν με διαβάζουν όσα μέλη του ΔΣ ασχολούνται με τα μπλογκ…)

  🙂 Και προφανώς, όποιος παρακολουθήσει λίγο την εξέλιξη των ποσοστών και ξέρει την αριθμητική του ξέρει και πόσοι ψηφίζουν. Αλλά εδώ, όπως έγραψε και ο φίλος που τσιτάρω στην εισαγωγή του δικού σας γκάλοπ, πολλοί δεν διαβάζουν καν το ποστ. Σιγά μην κάνουν πράξεις. (Κι αυτός σίγουρα ξέρει.)

  Σχόλιο από dokiskaki | 14 Οκτωβρίου, 2010

 11. Γιατί δεν γίνεται η σύγκριση με τις 12 σκακιέρες και την μέχρι πριν την απόφαση του ΔΣ της ΕΣΟ(που πρέπει και θα ανατραπεί)σύνθεση σκακιερών.Μήπως τελικά είχαν δίκιο οι 5 που ψήφισαν κατά και οι απόντες που δεν περίμεναν ότι θα ανατραπεί η μέχρι το προηγούμενο συμβούλιο κρατούσα άποψη για τα διασυλλογικά;Αλλωστε η στατιστική είναι η επιστήμη που μπορεί να δικαιολογήσει τα μεγαλυτερα ψεμματα με αληθοφανή τρόπο.

  Σχόλιο από Παναγιωτης Γ.Σκλαβούνος | 14 Οκτωβρίου, 2010

 12. Δεν σε καταλαβαίνω. Αφού τα ποσοστά ίδια είναι. Βάλτα σε ένα εξελάκι. Και στις 12 σκακιέρες χάνουν οι έφηβοι. Αναλογικά έπρεπε να είναι 4 αντρικές, 6 εφηβικές, 1 γυναικεία, 1 νεάνιδα. Πάλι χάνουν 2 οι έφηβοι, 1 προς τους άντρες και 1 προς τις νεάνιδες.

  Σχόλιο από dokiskaki | 14 Οκτωβρίου, 2010

 13. Με αφορμή την στατιστική σας ανάλυση, σήμερα στο δικό μου μπλογκ έκανα μία ανάρτηση στην οποία ουσιαστικά υποβάλλω 2 ερωτήματα. Το ένα είναι σε ποιο πρωτάθλημα συμμετέχουν 34 ομάδεςκαθώς επίσης και σε ποιο η σύνθεση των ομάδων αποτελείται μεσύνθεση αντίστοιχη της δικής μας.
  Επίσης το μοντέλο των 14 σκακιερών που εφαρμόζεται.
  Θα μου αρκούσε φυσικά να απαντήσετε από εδώ και όχι από το δικό μου μπλογκ
  Ευχαριστώ πολύ
  Γιώργος Βλάσσης

  Σχόλιο από Βλάσσης Γιώργος | 16 Οκτωβρίου, 2010

 14. Γιώργο, καλημέρα και καλωσόρισες. Ανκαι παρακολουθώ όσα γράφεις, δεν πρόλαβα να δω τη συγκεκριμένη ανάρτησή σου και ζητώ συγγνώμη που η σπαμοπαγίδα της WordPress σε μπλόκαρε για λίγο. Ευχαρίστως να σου απαντήσω από εδώ και αν επεκταθεί η συζήτησή μας, θα βρούμε έναν τρόπο να την έχουμε και στα δύο ιστολόγια ταυτόχρονα. Θα σου ζητήσω μόνο να έχεις κατανόηση και να μου επιτρέψεις να το κάνω λίγο αργότερα, επειδή απλώς δεν έχω χρόνο αυτή τη στιγμή.

  Σχόλιο από dokiskaki | 16 Οκτωβρίου, 2010

 15. Εχοντας καποια σχέση με την στατιστική εχω να παρατηρήσω οτι ολη η στατιστική ανάλυση που έχει γίνει έχει το πρόβλημα οτι οι αριθμοί της επηρεάζονται από την υποχρεωτική κατανομή που ισχύει ήδη στα διασυλλογικά.

  Επειδή λοιπόν αρκετοί αγώνες προκύπτουν από τα διασυλλογικά είναι λογικό τα αποτελέσματα να παρουσιάζουν μια συγκεκριμένη ποσόστωση, καθώς υπάρχουν και πολλά νεανικά διασυλλογικά με υποχρεωτικές συνθέσεις.

  Το ενδιαφέρον θα ήταν να αφαιρούσαμε τις υποχρεωτικές κατανομές των διασυλλογικών και να βλέπαμε τι ισχύει στα τουρνουά.

  Αυτό λοιπόν που βιώνω και στα τουρνουά αλλά και στον συλλογό μου είναι οτι οι μόνες κατηγορίες που ψάχνουν για περισσότερο από το «υποχρεωτικό» σκάκι των διασυλλογικών είναι οι άνδρες και οι έφηβοι (άνδρες).

  Το γιατί πιστεύει η ομοσπονδία οτι θα πρέπει να υπάρχει όλο αυτό το «σπρώξιμο» στο γυναικείο σκάκι ή στο σκάκι των νεάνιδων είναι πραγματικά άξιον απορίας.

  Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω τι θα κερδίσει μια από τις καλές σκακίστριες ή ένας καλός έφηβος από έναν αγώνα με μια αδιαβάθμητη/ο.

  Μήπως με αυτό τον τρόπο καταδικάζουμε τις αναπτυξιακές κατηγορίες , στο να χάνουν πολύ χρόνο στα διασυλλογικά παίζοντας αδιάφορους αγώνες ενώ θα έπρεπε να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο και να τους δίνουμε παρτίδες με ισάξιους άνδρες?

  Οι 8 γενικές σκακιέρες για εμένα είναι ο μόνος δρόμος για την πραγματική σκακιστική ανάπτυξη. Για να υποχρεωθούν τα σωματεία να φέρνουν νέο κόσμο στο σκάκι θα μπορούσε να βρεθεί κάποιος άλλος δρόμος εκτός διασυλλογικών (π.χ ισχυρές επιδοτήσεις στους πρώτους των νεανικών διασυλλογικών).

  Σχόλιο από enas poy diafonei orizontios, diagonios kai kathetos | 16 Οκτωβρίου, 2010

 16. Ως προς τη στατιστική ερμηνεία, συμφωνώ, ξέρετε, απόλυτα μαζί σας. Και δεν είναι μόνο η ανάλυση επηρεασμένη από τα διασυλλογικά· όλο το σκάκι είναι επηρεασμένο από τα διασυλλογικά. Υποθέτω (και αν είχα τον απαραίτητο χρόνο, θα μπορούσα και να το αποδείξω, υπάρχουν πια αρκετά στοιχεία στις βάσεις της FIDE) ότι είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο όπου το σκάκι στηρίζεται για την ανάπτυξή του σε τόσο μεγάλο βαθμό στα διασυλλογικά.

  Όταν έγραψα ότι το δείγμα είναι μικρό και έχει πολλές αναγνώσεις, ένα από τα προβλήματα είναι το προφανές που επισημάνατε. Το δεύτερο είναι ότι η προώθηση των εφήβων έχει δημιουργήσει μια κατάσταση αυξημένων αριθμών που δεν μπορείς να την αγνοήσεις. Είναι απλώς η πολυπληθέστερη και η πιο διψασμένη για αγώνες κατηγορία. Και όμως, κανείς (ή για να είμαι δίκαιος, πολύ λίγοι) δεν διαμαρτύρονται για την προφανή αδικία που γίνεται αναλογικά σε αυτή την κατηγορία. Βέβαια, η αύξησή της ήταν αποτέλεσμα της ποσόστωσης οπότε τι; Ο στόχος πέτυχε, να το γκρεμίσουμε τώρα;

  Κι έτσι ερχόμαστε στο ερώτημα για το γυναικείο σκάκι. Εδώ τα καθαρά νούμερα ειναι απογοητευτικά. Όμως οι αριθμοί δείχνουν μια τάση. Κάποιες από τις νεάνιδες που μπαίνουν υποχρεωτικά στο σκάκι έχουν αρχίσει να μπαίνουν στο πραγμτικό, μη διασυλλογικό αγωνιστικό κύκλωμα. Η ελπίδα κι ο στόχος της διοίκησης είναι ότι, όπως με την υποχρεωτική ένταξη των εφήβων και τη μετατόπιση προς χαμηλότερες σκακιέρες και ηλικίες αυξήθηκε ο αριθμός των εφήβων, από τους οποίους τώρα αρχίζουν να διακρίνονται ποιοτικά κάποιοι, έτσι θα λειτουργήσει ένας ανάλογος μηχανισμός με τις γυναίκες.

  Το πολύ λογικό «οκτώ γενικές σκακιέρες» τρομάζει τη διοίκηση, στο μεγαλύτερο τουλάχιστον ποσοστό των μελών της, επειδή πιστεύουν ότι χωρίς την υποχρέωση των αναπτυξιακών σκακιερών, τα σωματεία θα αδρανήσουν.

  Και λυπάμαι που το λέω, ενώ είχα τις αμφιβολίες μου γι’ αυτή την επιφύλαξη (πίστευα δηλαδή ότι πολλά σωματεία και δρστήριοι σκακιστές θα μπορούσαν να στραφούν στα αναπτυξιακά διασυλλογικά και να ασχοληθούν μόνο με την καλλιέργειά τους), οι αντιδράσεις αυτών των ημερών με πείθουν ότι για πολλούς, πάρα πολλούς, τα αναπτυξιακά είναι απλώς ένα «παράβολο συμμετοχής σε είδος» για να παίξουν το σκάκι τους.

  Σε ό,τι με αφορά, τα στοιχεία και η αντίδραση που βλέπω, με κάνουν να προβληματίζομαι έντονα για το τι θα απομείνει αν χαθεί η υποχρέωση των σωματείων να καλλιεργούν φυτώρια. Βλέπω όμως και το πρόβλημα: Δεν μπορούμε να διώχνουμε κακήν κακώς από το σκάκι τους εφήβους που είναι δεύτεροι στο σύλλογό τους, που ενηλικώθηκαν αγαπώντας το παιχνίδι αλλά δεν έγιναν μετρ.

  Στο κάτω κάτω, τους χρειαζόμαστε ως νέους ενήλικους για να αναλάβουν ηγετικά καθήκοντα στα σωματεία και αργότερα, για να φέρουν τα παιδιά τους να αγαπήσουν κι αυτά το σκάκι.

  Ναι λοιπόν στις 6-8 γενικές, αλλά ναι και στις 4 εφηβικές (Κ18, Κ16, Κ14, Κ12)και ναι όχι σε μία, όχι σε δύο, αλλά σε τέσσερις (λέω εγώ) γυναικείες: Γενική, Κ20, Κ16, Κ12.

  Και πώς θα το κουμαντάρουμε αυτό το πράγμα σε 14-16 σκακιέρες; Και πώς θα το πληρώσουμε; Εμ, δεν γίνεται αν αντιμετωπίζουμε το σκάκι σαν ποδόσφαιρο και του στερούμε τα πιο σύγχρονα, βασικά του εργαλεία.

  Σχόλιο από dokiskaki | 17 Οκτωβρίου, 2010

 17. Τα παρακάτω ερωτήματα δεν νομίζω ότι μπορούν να απαντηθούν αυτή τη στιγμή καθώς δεν υπάρχουν τα κατάλληλα στοιχεία. Είναι ενδεικτικά και σίγουρα μπορούν να βρεθούν πολλά ακόμα.

  1) Διαβάζω πως οι αναπτυξιακές σκακιέρες βοήθησαν στην ανάπτυξη του εφηβικού σκακιού αλλά όχι αυτού των νεανίδων. Ποια στοιχεία υπάρχουν που να το αποδεικνύουν αυτό; Δηλαδή πώς ξέρουμε ότι η πληθώρα εφήβων σκακιστών οφείλεται στις αναπτυξιακές σκακιέρες και όχι σε άλλους παράγοντες; Ειδικά από τη στιγμή που δεν υπήρξε ανάλογη ανάπτυξη στις νεάνιδες.

  2) Έχουμε μετρήσει ποτέ πόσοι σκακιστές χάνονται εντελώς από το σκάκι ή μένουν στάσιμοι μετά τις ηλικίες των 16 ή 18; Αν το ποσοστό αυτό είναι μεγάλο μήπως το σύστημα προωθεί μιας κακώς εννούμενη ευκαιριακή ανάπτυξη; Αν τα νούμερα αυτά παρουσιάζουν χειρότερη εικόνα για τις νεάνιδες μήπως η πανομοιότυπη αντιμετώπιση μεταξύ εφήβων-νεανίδων δεν είναι η πιο αποτελέσματική;

  3) Ξέρουμε πόσο έχει αναπτυχθεί σε απόλυτα νούμερα το «ανδρικό» σκάκι τα τελευταία χρόνια;

  4) Ξέρουμε τι ποσοστό σκακιστών εμφανίζονται για πρώτη φορά στους συλλόγους μετά τα 18 τους ενώ ήδη ξέρουν σκάκι και παίζουν στο ίντερνετ; Μήπως εκεί υπάρχει μια μεγάλη χαμένη βάση;

  Σχόλιο από IliasPan | 17 Οκτωβρίου, 2010

 18. Ηλία, σε ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό το σχόλιο!

  Ακριβώς έτσι πρέπει να λειτουργεί κάθε σωστά μελετημένη οργάνωση, και το πρώτο στάδιο είναι η διατύπωση ερωτημάτων. Για την απάντησή τους θα πρέπει να διατυπώσουμε και να χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα ερωτηματολόγια, πχ.

  α) σε σχολικούς αγώνες, ώστε να μπορούμε να συγκεντρώσουμε ποσοτικά στοιχεία και να δούμε από που έρχονται τα παιδιά στο σκάκι
  β) για να τα συμπληρώνουν οι νεοεγγραφόμενοι
  γ) για να παρακολουθούμε τις τάσεις και τις απόψεις των σωματείων, την εξέλιξη του δυναμικού τους κλπ

  και να τα διασταυρώνουμε με στοιχεία της ΕΣΟ (όσο ατελή και ανεπεξέργαστα και αν είναι) αλλά, κάθε τόσο, και με ερωτήματα που θα ζητάμε να προσαρτηθούν σε κάποια γενικότερη δημοσκόπηση (αυτό, το τελευταίο, εννοείται ότι κοστίζει).

  Όπως καταλαβαινω, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αγαπούν το σκάκι και καταλαβαίνουν από στατιστική. Θα ήταν ευχής έργο αν ένωναν τις δυνάμεις τους για να μελετηθεί στατιστικά το ελληνικό σκάκι και να υπάρξουν αντικειμενικά όργανα άσκησης πολιτικής.

  Όπως είναι τα πράγματα, καθένας μεταφέρει την προσωπική του πείρα και ιστορία επιτυχίας και πιστεύει ότι έχει την απάντηση που μπορεί να λειτουργήσει παντού και πάντα, ενώ ακόμη συχνά δεν έχουμε διατυπώσει σωστά τις ερωτήσεις.

  Να μην παρεξηγηθώ: Θεωρώ απαραίτητες τις προσωπικές εμπειρίες και ιστορίες, αλλά φιλτραρισμένες και συναθροισμένες. Η συνέντευξη είναι επίσης ισχυρό στατιστικό εργαλείο.

  Και ως προς τον πυρήνα της ερώτησής σου, νομίζω ότι σε κανένα από αυτά τα ερωτήματα δεν μπορούμε να απαντήσουμε με ικανοποιητική ακρίβεια και γι’ αυτό, καθένας δίνει την δική του άποψη. Αν θέλεις ακολουθεί η δική μου, με τη συνδυασμένη πείρα από τη μία, αλλά και την κάποια απόσταση πια από την καθημερινή συλλογική δουλειά. Όμως, το λέω για πολλοστή φορά, δεν θεωρώ ότι η τεκμηρίωση από τα στοιχεία είναι επαρκής.

  α) Νομίζω πως έγραψα ότι και οι νεάνιδες δείχνουν μια ανάπτυξη –και την αποδίδω στις υποχρεωτικές αναπτυξιακές. Αυτό δείχνει και ο πίνακας του α’ εξαμήνου. Ουσιαστικά, δεν υπάρχουν γυναίκες με 30 παρτίδες!
  β) Όχι, και αυτο είναι για μένα μια μεγάλη καταστροφή. Για μένα, αυτοί οι σκακιστές της δεύτερης ομάδας είναι οι μελλοντικοί διαιτητές και οργανωτές, αλλά και οι μπαμπάδες της επόμενης γενιάς. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε κανέναν. Παρεμφερές σημαντικό στοιχείο που θα ήθελα επίσης είναι οι έφηβοι που χάνουμε επειδή βλέπουν από τα 12 μέχρι τα 18 τους την πλάτη του καλύτερου έφηβου στον σύλλογό τους.
  γ) Η εντύπωσή μου είναι ότι όλο το ενήλικο σκάκι έχει υποχωρήσει αισθητά. Πιστεύω ότι αυτο οφείλεται και στις κοινωνικές συνθήκες (έλλειψη χρόνου), και στην απουσία αγωνιστικών εκδηλώσεων ειδικά για επαγγελματικά επιβαρημένους σκακιστές. Και για να προλάβω εδώ όποιον φωνάξει, τα κυριακάτικα διασυλλογικά με την εξάωρη αφοσίωση που απαιτούν δεν είναι (κτγμ) κατάλληλα για οικογενειάρχες ανθρώπους ή εργαζόμενους που περιμένουν και να ξελασκάρουν. Στο σκάκι υπάρχουν και ράπιντι, και μπλιτς, αλά επιμένουμε να μην χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία.
  δ) Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Μπορώ να καταθέσω μόνο μερικές περιπτώσεις που γνωρίζω προσωπικά και δεν ήταν ιδιαίτερα ισχυροί σκακιστές. Μάλιστα, η επαφή τους με το συλλογικό σκάκι τους αποδιοργάνωσε και τους αποθάρρυνε.

  Σχόλιο από dokiskaki | 17 Οκτωβρίου, 2010

 19. @ Ενας που διαφωνει…

  Μια κρυφη σκεψη της Ομοσπονδιας πισω για την προωθηση του γυναικειου σκακιου ισως ειναι οτι η διεθνης διακριση ειναι εκει πολυ πιο εφικτη,απ’ οτι στα αγορια..Σημερα το να βγαλεις ενα νεο σκακιστη που θα σταθει αναμεσα στους κορυφαιους της κατηγοριας του ειναι εξαιρετικα δυσκολο (στην ουσια σημαινει οτι θα πρεπει να πιασεις τα 2500 γυρω στα 15-16 για να εχεις πιθανοτητες) και η δραστηριοποιηση των πρωην Ανατολικων χωρων θα το κανει ακομα πιο δυσκολο..στις νεανιδες ο πηχυς ειναι πολυ πιο χαμηλα και φανταζει πιο ρεαλιστικο να εστιασεις εκει τις προσπαθειες σου. Σε καθε αθλημα η ομοσπονδια θα πρεπει να μπορει να παρουσιασει διεθνεις επιτυχιες για να εχει το ηθικο δικαιωμα να πιεζει την πολιτεια για περισσοτερα χρηματα..

  @ ΙliasPan

  το πρωτο ερωτημα ειναι πολυ δυσκολο να απαντηθει με ερωτηματολογιο,αυτο που θα μπορουσαμε να καταγραψουμε ειναι τι πιστευουν οι ανθρωποι οτι ισχυει..

  στο δευτερο θα ελεγα, μεσα απο την προσωπικη μου ενασχοληση,με την διεθνη αξιολογηση των ελληνων U-20,τους οποιους παρακολουθω και αφου ξεπερασουν αυτη την ηλικια,τα νουμερα (προοδος αλλα και συμμετοχη σ’αγωνες) γι αυτους που ειναι εξω απο τους 50-60 καλυτερους σκακιστες της χωρας, ειναι τραγικα..

  το τριτο ερωτημα μαλλον χρειαζεται μια αυστηροτερη διατυπωση
  για να γινει αντικειμενο στατιστικης μελετης αλλα δυσκολα θα αποφυγουμε το συμπερασμα πως το ενηλικο σκακι εχει υποχωρησει αισθητα, ενω για το τεταρτο θα πρεπει να ζητησουμε την βοηθεια των συλλογων ωστε ν’αποφυγουμε αυθαιρετες απαντησεις.

  Ενδιαφεροντα ερωτηματα ωστοσο..

  @ dokiskaki

  γυναικες με 30 παρτιδες σαφως και υπαρχουν:
  Επιλεγω το διεθνες ΕΛΟ και παιρνω το διαστημα Ιουλιου-Δεκεμβριου 2009 και καταγραφω την δραστηριοτητα των κορυφαιων σημερα:

  Dembo 54 παρτιδες, Μποτσαρη 44, Παπαδοπουλου Β. 47, Μακροπουλου 51, Φαχιριδου 44, Στειρη 51, Παυλιδου Κ. (U-20) 78, Κοντου 0, Οικονομοπουλου Μ. 53, Μακκα Ι. 36, Ιορδανιδου Ζ. (U-20) 55, Κουβατσου 42, Μαρκαντωνακη 19, Σπερδοκλη (i) 0, Παμπαλου 24, Μακκα Ευ. 24, και παει λεγοντας..

  Περα απο το πολυ πιο βολικο (για τις αποψεις μου) χρονικο διαστημα η επιλογη των Διεθνων βαθμων αξιολογησης εχει το επιπλεον πλεονεκτημα οτι περιλαμβανει και τους αγωνες που δινουν οι Ελληνες σκακιστες/στριες στο εξωτερικο,κατι που τα Ελληνικα Ελο σπανια κανουν. Εχω σταματησει να τα παρακολουθω, αλλα, οσο το εκανα, κατεγραφαν μονο τα αποτελεσματα σε επισημους αγωνες (Fide,ECU).

  Λατρευω την στατιστικη..

  Σχόλιο από Mετοικος στην Νισυρο | 18 Οκτωβρίου, 2010


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: